Please add some slides in the WordPress admin backend to show in the Featured Slider.

Arrangementer

Seminar: Helfo og blåreseptordningen

Dato: 23. mars
Sted: Fornebuporten, Oksenøyveien 10,

Revisjonsarbeidet med blåreseptordningen for medisinsk forbruksmateriell og medisinske ernæringsprodukter.

Medtek Norge Generalforsamling 2017

Dato: 28. mars
Sted: Fornebuporten, Oksenøyveien 10,

Medtek Norges Bransjetreff 2017

Dato: 8. juni
Sted: Quality Hotel Leangkollen, Asker,

Velkommen til årets bransjetreff. Dagskonferanse og middag.

Siste nytt

Helse Sør-Øst inviterer til møte om nytt forsyningssenter

Vi ønsker tett dialog med våre samarbeidspartnere og inviterer til dialogmøter. Det er viktig for oss å få informasjon som kan påvirke leveransene,

Dialogmøter med Sykehusinnkjøp HF

-Vi har etablert dialog med Sykehusinnkjøp HF og denne uken har vi hatt to gode møter med ledelsen og Kjetil Istad, forteller Trond Dahl Hansen.

Monica Mæland sender brev til offentlige innkjøpere

Næringsministerens utfordrer de offentlige virksomhetenes anskaffelsesstrategier.

Hjelpemiddelutvalget: Hovedmodellen ligger fast

Medtek Norge er tilfreds med at utvalget slår fast at hjelpemidler for funksjonshemmede skal være rettighetsbasert og finansiert over trygdesystemet.

Ytterligere oppdrag – leverandører etterspørres

Det foreligger to oppdrag om hurtig metodevurdering, der det trolig kan være flere leverandører for de enkelte metoder.

Nye EU-forordninger stiller krav til produsenter, importører og leverandører

Direktivet er viktig og legger rammer og føringer for våre produkter og hvordan vi skal innrette vår teknologiske utvikling videre, sier Trond Dahl Hansen.