Please add some slides in the WordPress admin backend to show in the Featured Slider.

Arrangementer

Frokostseminar om retur og gjenvinning av ee-avfall, emballasje og kjemikalier

Dato: 6. april
Sted: Tretjerndalsvegen 70, Frogner

Hva skjer med brukt medisinsk utstyr, kjemikalier og emballasje etter bruk? Grønt Punkt Norge, Medtek Norge og LAB Norge inviterer til seminar.

Dialogkonferanse: Elektronisk medisineringsstøtte

Dato: 6. april
Sted: Ravinevegen 15,

Nasjonalt program for leverandørutvikling (LUP) inviterer til dialogkonferanse for 9 kommuner som gjennomfører en innovativ anskaffelse.

Medtek Norges Bransjetreff 2017

Dato: 8. juni
Sted: Quality Hotel Leangkollen, Asker,

Velkommen til årets bransjetreff. Dagskonferanse og middag.

Siste nytt

Metodevurdering har konsekvenser for leverandørene

Sykehusenes adgang til å ta i bruk metoden, er avhengig av om vedtak fattet i Beslutningsforum er positivt eller negativt.

Sykehuspartner inviterer til møte om nytt forsyningssenter

Vi ønsker god og tett dialog med leverandører og planlegger derfor ulike møter med våre samarbeidspartnere, sier Marianne Mengkrogen i Sykehuspartner.

Skryter av kurs om balanserte anskaffelser

Difi læringsarena er avsluttet. Vi snakket med tre av deltagerne om hvilke erfaringer de tar med seg inn i egen organisasjon.

Hjemmedialyse gir økt livskvalitet og bedre samfunnsøkonomi

Medtek Norge har skrevet en artikkel i HMT om konsekvensen av at 30% av dialysepasientene får hjemmedialyse.

Innkjøpsmakt i offentlige anskaffelser

En «ikke-forvaltning» av leverandørmarkedet er i det lange løp ikke til det beste for hverken oppdragsgiverne eller oppdraggivers brukere.

Dialogmøter med Sykehusinnkjøp HF

-Vi har etablert dialog med Sykehusinnkjøp HF og denne uken har vi hatt to gode møter med ledelsen og Kjetil Istad, forteller Trond Dahl Hansen.