Please add some slides in the WordPress admin backend to show in the Featured Slider.

Siste nytt

Profesjonelle og strategiske anskaffelser bidrar til bedre helsetjeneste

Medtek Norge oppfordrer offentlige innkjøpsmiljøer og myndighetene til å bruke anskaffelser mer strategisk enn det som er tilfelle i dag.

Reversér forslaget om kutt i bleiebukser og medisinsk ernæring

Medtek Norge oppfordrer helse- og omsorgskomitéen til å hensynta pasientenes behov og reversere de foreslåtte kuttene i blåreseptordningen.

Innspill til Blankholmutvalget

Utvalget skal foreslå prinsipper for prioriteringer i kommunal helse- og omsorgstjeneste.

Ny forordning for MD/IVD-utstyr møter utfordringer

Medtech Europe etterlyser løsninger for å sikre forsvarlig diagnostisering og behandling av pasienter.

Videohilsen fra helseminister Bent Høie

Helseminister Bent Høie har sendt en videohilsen i anledning fusjonen mellom Medtek Norge og Lab Norge.

Fusjonsavtalen er signert

Avtalen ble signert av styrelederne for Lab Norge og Medtek Norge.