​Sykehusinnkjøp lanserer nye nettsider om anskaffelser

Adm.direktør Ketil Istad, Sykehusinnkjøp. Foto: NHO Service og Handel

 

Nylig lanserte Sykehusinnkjøp nye hjemmesider. På de nye sidene finner du mer informasjon om Sykehusinnkjøp sin virksomhet. Spesielt interessant for vår medlemmer er oversikten over ulike anskaffelser for landets helseforetak.

Anskaffelsesplan

På nettsiden er det en visning av Sykehusinnkjøp sin anskaffelsesplan. Denne viser en totaloversikt over anskaffelsene Sykehusinnkjøp arbeider med. I tillegg finner du grunnleggende informasjon om hver enkelt anskaffelse fordelt på ulike kategorier, blant andre:

  • Kirurgiske produkter
  • Medisinsk grunnutstyr
  • Medisinsk teknisk utstyr
  • Medisinske forbruksvarer
  • Laboratorieprodukter – og utstyr

Nasjonale avtaler og anskaffelser

De nasjonale avtalene og anskaffelsene som Sykehusinnkjøp arbeider med gir detaljert informasjon om hva avtalene inneholder, hvordan de skal brukes og hvem som er Sykehusinnkjøps kontaktpersoner. Oversikten gir en rask oversikt over hva anskaffelsen inneholder, og hvor man er i anskaffelsesprosessen.

Se sykehusinnkjøp.no for mer informasjon

Nøkkelord:,