Aktiviteter og dokumentasjon

Medtek Norge har for perioden 2014-2016, fire strategiske mål:

  1. Medtek Norge bidrar til bedre utnyttelse av sammfunnets ressurser i helse-Norge gjennom innovasjon og kompetanse
  2. Medtek Norge er et foretrukket referansepunkt i helsepolitiske spørsmål
  3. Medtek Norge har aksept og anerkjennelse fra helsepolitisk ledelse på bransjens verdibidrag
  4. Medtek Norge bidrar til økning i medlemmenes omsetning av helse- og velferdsteknologi

Medtek Norge jobber daglig med å oppnå disse fire likeverdige målene, gjennom både aktiviteter og dokumentasjon.