Anbud fra Sykehusinnkjøp i ferien

Adm. direktør Kjetil Istad, Sykehusinnkjøp HF
Foto: Kjersti Lien

 

Vi har blitt gjort oppmerksom på at det har blitt utlyst flere anbud i regi av Sykehusinnkjøp, med innleveringsfrist i slutten av juli. Dette gjelder i hovedsak anbud utlyst i Nord-Norge, Finnmark og Troms.

Vi har i flere samarbeidsmøter med Sykehusinnkjøp tatt opp problemstillingen knyttet til utlysing og tildeling av anbudskonkurranser i ferier. Vi opplever enighet om at anbud som utlyses eller tildeles i ferieperioder skal få utvidede frister.

Sykehusinnkjøp «på ballen»

Medtek Norge og Lab Norge har tatt kontakt med adm. direktør Kjetil Istad i Sykehusinnkjøp som straks responderte på vår henvendelse. – Jeg har allerede fulgt dette opp internt. Vi tar en runde for å kvalitetssikre at frister er satt rett, skriver Istad i en e-post.

Konsekvenser av utlysning og tildeling av anbud i ferier

Det offentlige som gjennomfører anskaffelser i ferieperiode, risikerer at leverandører i ytterste konsekvens, avstår fra å gi anbud. Leverandører kan også møte utfordringer knyttet til å fremskaffe etterspurt dokumentasjon fra internasjonalt støtteapparat, som også avvikler ferie.  Dette kan resultere i svekket konkurranse og at kunden ikke får det beste tilbudet.

Det er lite hensiktsmessig at leverandører må holde tilbake eller kalle inn personell i ferie for å overholde anbudsfrister. For en del små- og mellomstore bedrifter vil dette medføre et dilemma i forhold til om man skal bryte lov og regulering av ferie- og arbeidstidsbestemmelser for å overholde anbudsfrist.

Vi håper at oppmerksomhet om dette fører til at anbudsfristene fastsettes etter ferieperioden slik at kvaliteten på anbudene blir så gode som mulig.