Arntzen de Besche

Medtek Norge har inngått et samarbeid med advokatfirmaet Arntzen de Besche, som innebærer at du kan innhente råd fra et av landets ledende advokatmiljøer. For Medtek Norge betyr dette at du kan kontakte Arntzen de Besche for å diskutere juridiske utfordringer.

Vi tilbyr en halv times vederlagsfri konsultasjon pr. sak. Advokatene vil etter den innledende samtalen vurdere om det er en sak å gå videre med. Det vil ikke påløpe noen kostnader før det er gjort nærmere avtale for det enkelte oppdrag. Ingen faktura før vi er enige!

Vi rådgir innenfor alle forretningsjuridiske områder. Her er et relevant utvalg av hva vi kan bistå med:

Offentlige anskaffelser

 • Rådgivning i forbindelse med utforming og kvalitetssikring av tilbud
 • Bistand ved avvisning av deg som leverandør eller tilbudet som er inngitt
 • Vurdering av tildelingsbeslutningen og lovligheten av evalueringen som er gjort av oppdragsgiver
 • Bistand med utforming av klager til oppdragsgiver eller KOFA og i forbindelse med saker for de ordinære domstoler
 • Kontraktsrettslige spørsmål, herunder spørsmål om adgangen til å endre eksisterende kontrakt

Personvern

 • Strategisk rådgiving i forbindelse med avtaleinngåelse, utforming av brukervilkår og etablering av internkontrollrutiner
 • Bistand ved revisjoner for å sikre overholdelse av lovbestemte krav (helseregister-, pasientjournal- og personopplysningsloven)
 • Rollefordeling og ansvarsavklaring ved samarbeid med helseforetak
 • Bistand ved tilsyns- og klagesaker for offentlige myndigheter (Datatilsynet og Helsedirektoratet)
 • Tilpasning til den nye personvernforordningen (i kraft i mai 2018)

Regulatorisk

 • Rådgivning i forbindelse med import og eksport av produkter, samt markedsadgang
 • Støtte og rådgivning ved klinisk utprøving, samsvarsvurdering og CE-merking
 • Bistand knyttet til merking og oppbevaring av produkter
 • Bistand i forbindelse med rettslig vurdering av reklame og markedsføring av medisinsk utstyr
 • Bistand i forbindelse med kontakt med norske myndigheter, herunder nye metoder etc.

Arbeidsrett

 • Bistand til arbeidsgiver ved omorganisering/ nedbemanninger
 • Håndtering av personalsaker/oppsigelse av enkeltansatte
 • Bistand til arbeidsgiver der arbeidstakere varsler om kritikkverdige forhold
 • Rådgivning knyttet til utforming av arbeidsavtaler, bonusavtaler mv.

Du finner mer informasjon på www.adeb.no 

Kontaktpersoner

Espen I. Bakken
E-post: eib@adeb.no
Telefon: 98 29 46 51

Håvard Sandnes
E-post: hsa@adeb.no
Telefon: 98 29 46 59

Stein Ove Solberg
E-post: sos@adeb.no
Telefon: 98 29 45 89

Andreas Nordby
E-post: ano@adeb.no
Telefon: 40 86 38 13