Atle Hunstad er ny administrerende direktør i Medtek Norge

Atle Hunstad er ny administrerende direktør i Medtek Norge

Pressemelding:

Medtek Norge har ansatt Atle Hunstad (57) som ny administrerende direktør fra 8. januar 2018.

Atle har omfattende ledererfaring fra næringsliv, offentlig virksomhet og interesseorganisasjoner. Han har i syv år ledet Norges Bedriftsidrettsforbund, Norges største helsefremmende organisasjon for voksne. Han kommer fra stillingen som direktør for forretningsstøtte i ÅF Engineering. Atle er utdannet i Forsvaret og ved Bedriftsøkonomisk Institutt.

– Vi er svært tilfreds med å få Atle Hunstad som ny administrerende direktør i Medtek Norge. Atle er en dokumentert dyktig og inspirerende leder. Han har lykkes med å lede, utvikle og posisjonere en fremtredende interesseorganisasjon. Styret har tro på at Atle er den rette personen til å videreutvikle organisasjonen, øke vår synlighet mot politikere og embetsverk, samt styrke medlemmenes og bransjens rammebetingelser, sier styreleder Petter Solum.

– Medtek Norge er en aktør i en bransje med store muligheter og med et viktig samfunnsansvar. Det er derfor med sterk entusiasme og ydmykhet jeg overtar lederansvaret i Medtek Norge. Jeg har stor respekt for hvordan Medtek Norge har levert på sin strategi og bygget en sterk organisasjonskultur. Med dette som bakgrunn ønsker jeg å videreutvikle organisasjonen, styrke bransjens rammebetingelser og synliggjøre medlemmenes verdibidrag. Jeg gleder meg til å ta fatt sammen med dyktige medarbeidere og dedikerte tillitsvalgte, sier Atle Hunstad.

Om Medtek Norge

Medtek Norge er bransjeorganisasjonen for helse- og velferdsteknologi. Vi organiserer leverandører av medisinsk utstyr og forbruksmateriell, hjelpemidler til personer med funksjonsnedsettelser, samt velferdsteknologi, i det norske markedet. Organisasjonens medlemmer leverer produkter både til helseforetak, NAV, kommuner, Helfo og det private helsemarkedet i Norge. Samlet omsetter medlemmene våre for ca. 9 milliarder kroner i Norge. Våre medlemmer har til sammen rundt 2500 ansatte i Norge.

Kontaktinformasjon

Styreleder Petter Solum, petter.solum@vingmed-as.no, tlf:  90158368

Adm.direktør Atle Hunstad, atle@medteknorge.no, tlf: 94818476

Kommunikasjonsrådgiver Hege Strand Mikkelsen hege@medteknorge.no tlf: 91355834