Bibliotek

Her finner du linker til artikler og brosjyrer

Verdibasert innkjøp fra Medtech Europe

Dokumenter

MEAT Enabling Value Base Healthcare in Europe (tosidig brosjyre om MEAT med eksempler fra Norge og Sverige)

Value based procurement report (event report – pdf)

Value-based Health Care and Public Procurement in Europe (pdf som forklarer MEAT)

Medisinsk teknologi, Verdibasert innovasjon (pdf)

Linker

http://medtechviews.eu/article/big-picture-thinking-can-save-money

http://medtechviews.eu/article/shift-value-based-procurement-must-come-top

http://medtechviews.eu/article/how-public-procurement-can-drive-more-sustainable-healthcare

http://medtechviews.eu/article/transformational-innovation-outcomes-vs-process

http://medtechviews.eu/article/can-eu-directive-public-procurement-encourage-value-based-procurement-healthcare

http://medtechviews.eu/article/value-based-procurement-new-healthcare-imperative

http://medtechviews.eu/article/value-based-procurement-can-industry-just-%E2%80%9Cwait-and-see%E2%80%9D

Boston Consulting Group

Linker

http://www.bcg.com/en-gb/expertise/industries/medical-devices-technology/insights.aspx

Dokumenter

BCG-Procurement – The unexpected driver of value-based health care (pdf-brosjyre)

Verdibasert helsetjeneste

Harvard / M. Porter; http://www.isc.hbs.edu/health-care/vbhcd/pages/default.aspx

Om effektparametere, Ichom; http://www.ichom.org/medical-conditions

USA og Medicare

https://www.cms.gov/Medicare/Quality-Initiatives-Patient-Assessment-Instruments/hospital-value-based-purchasing/index.html?redirect=/Hospital-Value-Based-Purchasing/

Best Value Procurement/ BVP

https://www.anskaffelser.no/bygg-anlegg-og-eiendom-bae/temaer-bae/best-value-procurement-bvp

https://www.grette.no/fagforum/hva-er-na-egentlig-denne-bvp-metoden/

Innovative anskaffelser

Linker

https://www.anskaffelser.no/innovasjon/hva-er-innovative-anskaffelser-og-nar-er-det-egnet

Dokumenter

10 steg til innovasjon i helsesektoren (håndbok utarbeidet av InnoMed, Helsedirektoratet, Helse Midt-Norge og SINTEF – pdf)

HTA

http://medtechviews.eu/article/evidence-based-guidance-key-pushing-medtech-innovation

http://medtechviews.eu/article/need-comprehensive-approach-assessing-value-diagnostic-information

http://medtechviews.eu/article/hta-collaboration-europe-getting-it-right