Bli medlem

Innmeldingskjema Medtek Norge

Ditt medlemskap i Medtek Norge gir deg trygghet, samt tilgang til viktige nettverk- og beslutningstakere. Som medlem i bransjeorganisasjonen kan du bidra til å påvirke rammebetingelsene for din virksomhet, ha en felles møteplass med bransjekollegaer, få kompetanseutvikling, og ta del i fremskritt satt i kraft av organisasjonen. Vi gir medlemmene våre mulighet for dialog med viktige beslutningstakere i helse- og velferdsteknologibransjen. Den muligheten får du ikke alene.

Medtek Norge gir medlemmene mulighet til å påvirke egen hverdag. Gjennom én felles stemme kan vi påvirke, ha innflytelse på og være i kontinuerlig dialog med viktige beslutningstakere:

  • Kommuner, helseforetak, NAV og Helfo
  • Departementer og direktorater
  • Politikere

Partnerskap

Vi gir medlemmene våre tilgang til et unikt nettverk, med viktige allianse- og samarbeidspartnere.

I Medtek Norge får du profesjonell kunnskap om de bransjerelaterte områdene, gjennom våre markedsgrupper, prosjektgrupper og faglige utvalg. Gjennom disse foraene får du være med å utvikle høringsuttalelser, definere fokusområder og komme i dialog med viktige beslutningstakere og relevante instanser innen helse- og velferdsteknologi.

Når vi går sammen som bransjeorganisasjon, med en felles stemme, har vi større kraft til å utrette det vi ønsker!

Medlemsfordeler

I tillegg til trygghet, muligheter, og informasjon andre i bransjen ikke har, vil du som medlem i Medtek Norge få tilgang til en rekke andre medlemsfordeler.

Kompetanseutvikling

Som medlem i Medtek Norge får du mulighet til å delta på seminarer, kurs og aktiviteter i regi av Medtek Norge og våre samarbeidspartnere. Hvert år i mai/juni arrangerer organisasjonen et bransjetreff med mulighet for fagligpåfyll og nettverksbygging. Både interne og eksterne arrangementer listes i en aktivitetskalender på medteknorge.no.

Medtek Norge-statistikker

Medtek Norge utvikler hvert år statistikk, som medlemmene får tilgang til. Deriblant en bransjeundersøkelse og en lønns- og bemanningsstatistikk. Medtek Norge ønsker å dokumentere bransjens verdibidrag for deg som medlem og bidragsyter.

Medtek Norge-publikasjoner

Gjennom tall og fakta, nøkkelinformasjon fra offentlig og privat sektor, samt egne analyser og standpunkt, belyser Medtek Norges publikasjoner et bredt fagområde som er relevant for bransjen. Publikasjonene utvikles av administrasjonen i samarbeid med representanter i de ulike markedsgrupper, prosjektgrupper og utvalg, samt samarbeidspartnere på ulike fagfelt.

Hvem kan bli medlem?

Medlemskap kan søkes av norske organisasjoner som produserer, distribuerer, og/eller selger medisinsk utstyr, hjelpemidler og medisinsk forbruksmateriell til personer med funksjonsnedsettelser. Vi søker også de med profesjonelle kunder i den medisinsktekniske bransjen, og som dermed ønsker å bli med i vårt nettverk.

Med en felles stemme, har vi større kraft til å utrette det vi ønsker!

Her finner du innmeldingsskjema

Nettverkspartner?

Ønsker din bedrift å ta del i vårt nettverk, men oppfyller ikke kriteriene for å bli medlem?
Vi søker dere som har profesjonelle kunder i helse- og velferdsteknologibransjen, og som ønsker å bli med i vårt nettverk.
Mer informasjon om å bli nettverkspartner her