Bransjetreffet peiler ut retning for foreningen

Medtek Norges Bransjetreff 2018

 

Årets bransjetreff er over for denne gang. Målet med dagen var å avdekke hvordan Medtek Norge og medlemmene effektivt kan bruke bransjens muligheter til å få gjennomslag for viktige saker.

Vi ønsker mer dialog med politikere og embetsverk

– Medtek Norges overordnede mål, er å bidra til at medlemmene har så gode rammebetingelser som mulig, sa adm. direktør Atle Hunstad i sin «State of the Union». Vi har derfor identifisert et behov for å dreie oppmerksomheten mer mot politisk påvirkning. Vi ønsker å ha mer dialog med politikere og embetsverk, samtidig som vi opprettholder tett dialog med medlemmenes kunder.

Medlemservice og markedsgrupper

I mai inviterte vi styret, ledere i markedsgrupper og tillitsvalgte til workshop. Da diskuterte vi både prioriteringer, handlingsplaner, format for arbeid i markedsgruppene og service- og kompetanseområder. – Bransjetreffet var en viktig milepæl for dette arbeidet, sier Hunstad. Målet er å etablere et tilbud til medlemmene som består av gode møteplasser, juridisk rådgivning, kurs og opplæring. Om kort tid, vil vi diskutere prioriteringer og organisering med de ulike markedsgruppene.

Fusjon med Lab Norge

Medtek Norge står foran en generalforsamling som skal beslutte om styret skal stifte en ny organisasjon. Atle Hunstad fortalte, sammen med sekretariatsleder Tore Flaatrud i Lab Norge, om prosessen. – Målet med fusjonen er å være en samhandlende, kompetent og tilgjengelig bransjeorganisasjon som bidrar til å styrke medlemmenes rammebetingelser, forklarer Atle Hunstad. Ved å slå våre organisasjoner sammen, vil vi stå enda sterkere i dialogen med sentrale beslutningstakere, myndigheter og kunder. Les mer om fusjonen her

Målrettet arbeid for bedre rammebetingelser

Politikere og sentrale beslutningstakere snakker om hvordan moderne medisinsk utstyr er en viktig del av løsningen på kommende utfordringer i helse- og omsorgstjenesten. Årets bransjetreff tok utgangspunkt i dette. Deltagerne fikk interessante foredrag om hvordan politikere og embetsverket jobber og hvordan bransjen effektivt kan bruke muligheten til å få gjennomslag for viktige saker.

Medtek Norges overordnede mål er å bidra til at medlemmene har så gode rammebetingelser som mulig. I tillegg til å fortsatt jobbe tett med medlemmenes kunder, vil vi de kommende årene jobbe mer målrettet med politikere og embetsverk.

Jobb langsiktig, vær konstruktiv og løsningsorientert

Ole Berget startet dagen med å fortelle oss om hvordan politiske prosesser og beslutninger foregår. Han ga oss sine betraktninger om hvordan de politiske ambisjonene blir til og hvordan dette påvirker vår bransje. Han fortalte også hvilken politisk påvirkning og prioriteringer bør Medtek Norge, som en viktig aktør, bør ha i tiden fremover.

Ole Berget jobber i First House. Han har tidligere jobbet som statssekretær for Siv Jensen og hatt ansvar for kommunikasjon, koordinering og strategi i Fremskrittspartiets Stortingsgruppe. Han har derfor førstehånds kjennskap til påvirkningsarbeid.

– Politisk påvirkningsarbeid er et langsiktig arbeid. Det er dessuten viktig å være tidlig ute når man skal påvirke. Velg ut og prioritér saken dere vil fremme og finn ut hvilke politikere dere vil påvirke. Å bygge allianser med andre organisasjoner, som mener det samme, styrker argumentene og kan gjøre det enklere å få møter med politikerne, sa Berget.

– Organisasjoner og lobbyister har alle gode argumenter. La det derfor være toveis-kommunikasjon i møter med politikerne. Lær av hverandre. Vær konkret og løsningsorientert.  Ikke vær redd for å fortelle politikeren hva han eller hun skal gjøre. Vær konstruktiv og kom med forslag til løsninger, anbefalte Berget.

Embetsverket søker faktainformasjon og forslag til løsninger

Nuria Gørrissen, fra First House, delte sine erfaringer og kunnskap fra mange år i helse- og omsorgsdepartementet og Helsedirektoratet. Hun kom med råd om hvordan bransjen mer effektivt kan jobbe mot forvaltningen for å nå igjennom på prioriterte områder.

– Embetsverkets viktigste oppgave er å utrede godt, avdekke konsekvenser, gi faglige vurderinger og gode råd, slik at statsråden kan ta gode beslutninger. For å få gjennomslag, er det derfor viktig at bransjen og bedriftene bidrar med faktainformasjon, er konkrete og selv foreslår løsninger på de utfordringer de har.

Gørrissen oppfordret bransjen til å ta kontakt med saksbehandlere i embetsverket, gjerne gjennom brev, telefon eller e-post. – Vær kort og konkret og be gjerne om et møte, sa Gørrissen.

Endringer gir muligheter

Vidar Ingebretsen fra Unitronic AS, fortalte om hvordan endringer og muligheter i samfunnet og i markedet har utfordret han til å tenke nytt og «utenfor boksen». På den måten har Unitronic funnet en lønnsom nisje som tredjepartsleverandør av teknisk service og reparasjoner av medisinsk teknisk utstyr.

Etter lunsj var det deltagernes tur til å gi sine innspill gjennom gruppearbeid. Disse innspillene tar administrasjonen med seg inn i det videre arbeidet med å utvikle foreningen og samarbeidet med de tillitsvalgte, blant annet gjennom markedsgrupper og utvalg.

Her finner du bilder fra gruppearbeidene (zip-fil)

Her finner du andre bilder fra Medtek Norges Bransjetreff (zip-fil)

Nøkkelord:,