Den ideelle anskaffelsen

Den ideelle anskaffelsesprosessen

Innkjøp er en verdibidragsyter i et helse- og samfunnsmessig perspektiv. For størst effekt kreves bedre utnyttelse av ressursene. Da vil resultatet bli bedre kvalitet og mer effekt for hver krone investert.

Tett dialog og samspill

Hovedprinsippene i den ideelle anskaffelsesprosessen handler om tett dialog og samspill mellom oppdragsgivere og markedet for å oppnå effektive og formålstjenlige anskaffelsesprosesser. I vår bransje er målet økt fokus på helsetjenestens kjerneoppgave; selve pasientbehandlingen.

Den ideelle anskaffelsesprosessen sammenfaller i alle hovedtrekk med metodikken beskrevet på anskaffelser.no og underbygger Difis (Direktoratet for forvaltning og IKT) anbefalinger.

Den ideelle anskaffelsen har følgende prinsipper:

  • Ha alltid pasient og behandling i fokus – også i anskaffelsen
  • Løft anskaffelsesarbeidet til et strategisk nivå og se anskaffelsen i et overordnet og bredere perspektiv
  • Det er en forutsetning at arbeid foregår på tvers siloer og etablerte fag- og profesjonsområder
  • Suksess forutsetter forankring hos ledelsen
  • Kunnskap om anskaffelsens verdibidrag og konsekvenser
  • Arbeidet den enkelte legger ned, bidrar til bedre helse- og samfunnsøkonomi
  • Relevante fag- og brukergrupper må involveres og engasjeres

Last ned vår publikasjon og lær mer om «Den ideelle anskaffelsesprosessen»

Tilbake til hovedsiden om offentlige anskaffelser