Dialog og innovasjon i anskaffelser

Denne uken gjennomførte Sykehusinnkjøp sin første dialogkonferanse. To dager med program og 400 deltagere vitner om interesse og behov for et slikt arrangement.

Det var interessante plenumsforedrag, hvor også vår egen Atle Hunstad hadde innlegg. I tillegg var det parallellsesjoner for blant annet medisinskteknisk utstyr, medisinsk forbruksmateriell og kirurgiske produkter. Her ble anskaffelsesplanene for ulike helseforetak presentert og diskutert. Jan Ivar Ingebrigtsen fra Medtek Norge holdt innlegg. (egen sak om Atles og Jan Ivars innlegg kommer).

Det ble også gjennomført nærmere 500 speed-dater hvor leverandører til spesialisthelsetjenesten møtte innkjøpere fra ulike helseregioner. Vi snakket med flere av våre medlemsbedrifter gjennom dagen og alle var tydelig fornøyde med initiativet og utbyttet.

Ønsker åpne og konstruktive tilbakemeldinger

Sykehusene trenger nye produkter og ny teknologi for å møte fremtidens utfordringer, derfor er samspillet med leverandørene viktig, sa styreleder Steinar Marthinsen i sitt åpningsforedrag. – Vi ønsker åpne og ærlige tilbakemeldinger på en konstruktiv måte, slik at Sykehusinnkjøp kan utvikle seg i en positiv retning, sa Marthinsen.

Reduserer terskel for å delta i konkurranse

Sykehusinnkjøp ønsker at både store og små leverandører skal kunne levere produkter. Det er et uttalt ønske om at flere mindre virksomheter skal inviteres inn i anbudskonkurranser, slik at også disse kan bidra med innovasjon og nye produkter. Sykehusinnkjøp reduserer derfor terskelen for å delta i konkurranser ved å åpne for enda bredere deltagelse. – Innovasjon er viktig og vi må klare å implementere innovasjon i vårt tankesett og i våre anskaffelser, forklarte styrelederen.

Innkjøpere må bli dyktigere til å forstå markedet. Samtidig må leverandørene forstå Sykehusinnkjøps behov. Målet er å utvide perspektivet og løse oppgavene på annen måte enn tidligere. – For at vi skal bli bedre, er vi avhengige av at dere stiller krav til oss, oppfordret styreleder Marthinsen.

«Gode innkjøp oppnås gjennom dialog og gode prosesser»

I sitt innlegg fortalte administrerende direktør Kjetil Istad i Sykehusinnkjøp at han brukte fjoråret på å etablere organisasjonen og få på plass grunnstrukturene. Nå starter han den viktige jobben med budsjettene og utvikling av innkjøpsfunksjonen.

– Jeg stusset tidlig over at det ikke var mer dialog mellom Sykehusinnkjøp og leverandørene. Jeg tror bedre helse skapes gjennom gode innkjøp og det oppnår vi gjennom dialog og gode prosesser. Vi ønsker tettere dialog med markedet og Dialogkonferansen vi har i dag er ment som bidrag til dette. Ordinære dialogkonferanser på konkrete anskaffelser opprettholdes som før, presiserte Istad.

Les mer på anbud365.no

Her finner du presentasjonene fra konferansen

Nøkkelord:,