God dialog på årets møteplass med NAV

Christian Lupke, NAV

NAV’s praksis er avgjørende for leverandører av hjelpemidler i Norge. Medtek Norge mener gjensidig forståelse og innsikt i hverandres behov og forutsetninger er en forutsetning for god utvikling og innovasjon i markedet. Vi er derfor opptatt av konstruktiv dialog og tillit mellom NAV og leverandørene. Dette er helt nødvendig for et velfungerende og bærekraftig norsk marked.

28.september inviterte derfor Medtek Norge til seminar med NAV. I år deltok NAV ved Christian Lupke fra KBA og Geir Amundsen fra SFE, samt et knippe av våre medlemmer.

I forkant av arrangementet spilte deltakerne inn problemstillinger de ønsket å ta opp med NAV. Under møtet ble innspillene drøftet i mindre grupper med flere leverandører og NAV. Avslutningsvis ble diskusjonene oppsummert og kommentert i plenum. Vi takker Christian Lupke, Geir Amundsen og alle deltakerne for godt engasjement og mange positive tilbakemeldinger etter arrangementet!

Vi oppfordrer samtidig våre medlemmer til å gripe denne typen anledninger- og ser frem til enda flere deltakere neste gang!