DigiRehab – nytt medlem i Medtek Norge

Atle Hunstad. Medtek Norge, Hege Sverdrup-Thygeson og Sverre Johnsen i DigiRehab AS.

 

DigiRehab er Medtek Norges nyeste medlem og ønskes varmt velkommen som medlem av bransjeorganisasjonen.

Livskvalitet for den eldre og bedre ressurssituasjon for kommunen

DigiRehab er innovativ og effektiv hverdagstrening for eldre i eget hjem. Produktet er et brukervennlig trenings- og analyseverktøy som målrettet styrker de eldres fysiske funksjon og gjør de bedre i stand til å klare flere av hverdagens aktiviteter. Treningen vises på video og gjøres sammen med en i hjemmesykepleien, som normalt kommer hjem til brukeren.

Treningsverktøyet er utviklet i Danmark og brukes aktivt i ti danske kommuner i dag. Treningen er for eldre som ikke får annen opptrening. Kommunene oppnår økonomisk gevinst ved å gjøre de eldre sterkere og mer selvhjulpen slik at de kan klare mer selv i hverdagen.

Bidra til informasjon om marked og møteplasser

– Vi forsøker å følge med på hva som skjer innenfor eldrehelse, rehabilitering og velferdsteknologi. Vi registrerer at det finnes en rekke offentlige tiltak og grupper, men vi sliter likevel med å få oversikt over hvor ting skjer og hvilke arrangementer det er viktig å følge med på, forklarer fagansvarlig Hege Sverdrup-Thygeson i DigiRehab. Vi trenger bedre oversikt over hva som foregår for å orientere oss i markedet. Vi ønsker tips og muligheter til å delta på de riktige arrangementene og møtene, samt delta i ulike relevante nettverk.

Kunnskap om offentlige anskaffelser

– Vi ønsker også å lære mer om anskaffelser til det offentlige og trenger tips og oppfølging om hvordan vi skal organisere oss mot kommunale innkjøpsordninger. Vi trenger noen som følger med på markedet slik at vi bruker ressursene våre på en best mulig måte, sier daglig leder Sverre Johnsen.

Politikerne prioriterer støtte til kjent teknologi

– I tillegg er det viktig å påvirke politikere og virkemiddelapparatet slik at kommunene kan få støtte og midler til innføring av ny type teknologi. I dag er det slik at kommunene innfører teknologi som de får mest støtte for og som politikerne kjenner til fra før. Vårt område er foreløpig relativt ukjent og kommunene får derfor lite støtte til å innføre DigiRehab. Det er derfor behov for å påvirke politikere og departementene til å forstå at trening også er viktig, både for den eldre selv, men også for kommunenes ressurssituasjon, avslutter Johnsen.

Les mer om DigiRehab her

Nøkkelord:,