ESPD – egenerklæringsskjema

Det europeiske egenerklæringsskjemaet (ESPD) ble innført fra 1. januar 2017. Skjemaet er leverandørens egenerklæring om sin virksomhets økonomiske og finansielle kapasitet, tekniske og faglige kvalifikasjoner og egnethet for den kunngjorte konkurransen.

ESPD er derfor dokumentasjon for at du som leverandør oppfyller kvalifikasjonskravene og at det ikke foreligger avvisningsgrunner.

Obligatorisk over EØS-verdi

Det er obligatorisk å bruke ESPD for anskaffelser over EØS-terskelverdi. Det betyr at oppdragsgiver må bruke dette standardskjemaet som en del av konkurransedokumentene. Dette kan enten gjøres i den europeiske ESPD-tjenesten, eller gjennom et konkurransegjennomføringsverktøy (KGV) som er tilpasset ESPD. Under utarbeidelsen av konkurransedokumentene tilpasser oppdragsgiver skjema i forhold til den enkelte konkurranse før dette legges ved kunngjøringen av konkurransen.

Hva innebærer dette for leverandøren?

Leverandøren må fylle ut skjemaet i henhold til oppdragsgivers angivelser. Det er derfor viktig å se hvilke instrukser som gis i anskaffelsesdokumentene ved utfyllingen av skjemaet. Hvilke krav som stilles, vil variere fra konkurranse til konkurranse. Leverandøren skal deretter levere egenerklæringsskjemaet sammen med tilbudet, eller eventuelt sammen med forespørsel om å delta i konkurransen.

Forenkling

ESPD-skjemaet er ment å være et bidrag til forenkling for leverandørene. Det er ikke lenger nødvendig å levere dokumentasjonsbevis sammen med tilbudet eller forespørselen om deltakelse i konkurransen.

Forenklingsgevinsten kommer etter at skjemaet er fylt ut første gang. Deretter kan egenerklæringsskjemaet kan gjenbrukes i etterfølgende anskaffelser.

Nyttige lenker om ESPD

Her finner du mer informasjon om utfylling av ESPD

På anskaffelser.no vil du finne veiledning om digitaliseringsbestemmelsene både for oppdragsgivere og for leverandører.

ESPD – egenerklæringsskjemaet finnes elektronisk på norsk på EU’s hjemmeside. Her finner du informasjon og det elektroniske skjemaet

Nærings- og fiskeridepartementet har laget en veileder med egen leverandør-del for hvordan skjemaet skal fylles ut (regjeringen.no)

Her finner du en brukerveiledning for den europeiske ESPD-tjenesten (anskaffelser.no)

Her finner du ofte stilte spørsmål og svar (anskaffelser.no)