Etisk handel som tildelingskriterier i anskaffelse av engangshansker

Produksjon av engangshansker. Foto: Sykehusinnkjøp

For første gang har Sykehusinnkjøp benyttet krav til etisk handel som tildelingskriterier. Trolig er dette også første gang i det hele tatt i en anskaffelse fra en norsk oppdragsgiver – i hvert fall så konkret som her, ifølge Grete T. Solli, fagsjef samfunnsansvar i Sykehusinnkjøp, divisjon Sør-Øst. Det dreier seg om en nasjonal anskaffelse av engangshansker til bruk ved undersøkelser i norske sykehus.

Ønsket å belønne leverandører

Det var divisjon sør-øst som kjørte prosjektet på vegne av nasjonale tjenester i Sykehusinnkjøp, og det var et ønske om i sterkere grad enn før å belønne leverandører som velger fabrikker med gode forhold.

Norske sykehus bruker millioner av engangshansker hvert år. Fabrikkene er i hovedsak i Malaysia. Solli forteller at etter å ha vært på oppfølging flere ganger siden første gangen i 2013, er de klar over at det i hovedsak er migrasjonsarbeidere som jobber i produksjonen av disse.

– Vi oppdaget alt i 2013 tvangsarbeid på en fabrikk hvor de ansatte ikke fikk tilgang på passene sine, sier hun. Vi så den gangen også gode fabrikker og ble fort klar over hver viktig det er å følge opp akkurat dette markedet tett. Alt i 2013 så vi at vi betalte akkurat det samme for en hanske om den var produsert på en fabrikk med gode arbeidsforhold eller en med dårlige. Det var derfor veldig viktig for oss å få våre leverandører til å forstå at de måtte velge fabrikker med omhu og være en krevende kunde slik at fabrikkene de kjøper fra, har anstendige arbeidsforhold.

Vekting og evaluering

Ved evalueringen vektes leverandørene opp mot hverandre, og det tildeles poeng ut fra de svarene de gir. Summen av poeng for alle miljø/samfunnsansvar-kravene vektes 20% under tildelingskriteriet kvalitet. Så vel leverandør som produsent avkreves tredjeparts sertifisert miljøledelsessystem etter standarden ISO 14001, EMAS eller tilsvarende.  Kontrakter på denne konkurransen er ennå ikke tildelt, men det skjer i nær fremtid.

– Vi har hatt mange leverandørkonferansen i denne bransjen fordi vi ønsker å jobbe med leverandørutvikling. Vi vurderer bransjen som forholdsvis moden innen det å ta samfunnsansvar, sier Solli.

Les hele saken på anbud365.no

Nøkkelord:, ,