Etisk regelverk

«Code of Ethical Business Practice» ble vedtatt i 2015 på EDMA og Eucomeds Generalforsamling.  Disse retningslinjene innebærer strengere formelle krav knyttet til samarbeid mellom partene i bransjen, samt viktig harmonisering på tvers av ulike land i Europa. Implementering og en gradvis operasjonalisering av bestemmelsene i regelsettet er allerede i gang.

Felles retningslinjer sikrer god dialog og samhandling

Et felles sett med retningslinjer er et godt fundament for nær og transparent dialog og samhandling. I Norge har bransjen, gjennom Medtek Norge, lenge hatt etiske samhandlingsavtaler med Helseforetakene, Legeforeningen og Hjelpemiddelformidlerne. Det er viktig for oss og våre medlemmer å være aktive for å bevare og utvikle samarbeidet med kundene.

Europeisk regelverk gjelder også i Norge

Medtek Norge er medlem i Medtech Europe. Organisasjonen har revidert sitt etiske regelverk og Medtek Norge er forpliktet til å implementere dette. Reglene gjelder fra 1. januar 2017 og må være innført ved utgangen av 2017.

Her finner du de nye Code of Ethical Business Practice som gjelder for Medtek Norges medlemmer. (Medtech Europe)

Her er mye nyttig informasjon fra Medtech Europe som støtter opp om arbeidet med «The Code of Ethical Business Practice»

Her finner du de norske samhandlingsavtalene

Her finner du en presentasjon fra Medtech Europe som gir deg en god oversikt over endringene

EthicalMedTech er en nettside om etikk som gir informasjon om hvordan industrien kan etterleve det etiske regelverket. Siden er støttet av Medtech Europe.