Metodevurdering

Nye metoder i spesialisthelsetjenesten

Mer systematisk vurdering av nye legemidler, medisinsk utstyr og prosedyrer i spesialisthelsetjenesten skal sikre tryggere pasientbehandling. Medtek Norge er invitert til å delta aktivt i arbeidet med implementeringen av nytt system for metodevurdering. Vi er gjennom aktiv dialog med både Helse- og omsorgsdepartementet, Helsedirektoratet og Kunnskapssenteret.
Bransjepolicy Nye metoder
Veiledende kriterier for medisinsk utstyr i Nye metoder

Hva er Nasjonalt system for innføring av Nye Metoder i Spesialisthelsetjenesten (Nye Metoder)

En metodevurdering er en systematisk vurdering av forskning om effekt og sikkerhet av tiltak for forebygging, diagnostisering, behandling, rehabilitering eller organisering av helsetjenester. En metodevurdering synliggjør også konsekvenser ved beslutninger, ved å vurdere økonomiske, etiske, sosiale, organisatoriske eller juridiske konsekvenser.

Bakgrunn for etablering av Nye Metoder

  • Varierende eller manglende praksis for vurdering av metoder ved innføring eller utfasing i spesialisthelsetjenesten
  • Ulik praksis eller fravær av beslutningsprosesser

Hovedmål for etablering av Nye metoder

  • Etablere en mer enhetlig og kunnskapsbasert prosess for innføring av nye metoder i spesialisthelsetjenesten
  • Metodevurderinger er et viktig ledd i vurderingsprosessen og skal danne grunnlag for beslutninger ved innføring av nye metoder:
    • Gi pasienter og helsepersonell trygghet for at metodene som brukes er dokumentert virkningsfulle og sikre
    • Systemet skal gi bedre forutsigbarhet i prosessene

Når skal en leverandør selv foreslå en metode for metodevurdering?

  • En nasjonal metodevurdering kan resultere i refusjon, etablering av behandlingen i retningslinjer og / eller nasjonal innføring.
  • Mini- metodevurdering vil gi et beslutningsgrunnlag, et referansested eller kanskje evt oppgradering til en nasjonal metodevurdering

Her finner du en presentasjon om systemet Nye Metoder (pdf)

Her finner du mer informasjon om Nye Metoder (Helsedirektoratets sider)