Offentlige anskaffelser

Helseforetak, Kommuner, NAV, Helfo og private foretak foretar innkjøp av medisinteknisk utstyr for flere milliarder kroner årlig. Fagområdet offentlige anskaffelser er stort og komplekst. På disse sidene finner du informasjon, lenker og presentasjoner som kan hjelpe deg i arbeidet med innovative, verdibaserte, ideelle anskaffelsesprosesser.

Informasjon fra Medtek Norge om anskaffelser, underbygger Difis (Direktoratet for forvaltning og IKT) anbefalinger og informasjon på anskaffelser.no

Nytt regelverk fra 1. januar 2017

Krav til elektronisk konkurransegjennomføring, nye anskaffelsesprosedyrer og konkurransegrunnlagsmaler og krav til samfunnsansvar er de viktigste endringene.
Her finner du nyttig informasjon for deg som er leverandør

Den ideelle anskaffelsen

Hovedprinsippene handler om tett dialog og samspill mellom oppdragsgivere og markedet for effektive og formålstjenlige anskaffelsesprosesser.

Les mer om den ideelle anskaffelsesprosessen her

Verdibaserte anskaffelser

Fokus for verdibaserte anskaffelser er å øke kvaliteten på leveransen og / eller oppdragsgivers tjenesteproduksjon. Anskaffelsens mål ses i sammenheng med virksomhetens mål.

MEAT – Valubased procurement

Et rammeverk og et excel-verktøy som stimulerer til dialog og diskusjon. Målet er at «det økonomisk mest fordelaktige tilbudet», blir det foretrukne tildelingskriteriet i anskaffelser av medisinsk utstyr.

Les mer om verdibaserte anskaffelser og MEAT her

Begrepsavklaringer

Det er mange begreper innen fagfeltet offentlige anskaffelser. Her finner du noen forklaringer. Andre og en mer utfyllende liste finner du på anskaffelser.no

Her finner du forklaringer på noen mye brukte begreper

Lover og regler

Mer informasjon kommer her

Lov om offentlige anskaffelser

Bibliotek

Vil du lære mer om offentlige anskaffelser? Her finner du en samling linker til artikler, presentasjoner og informasjon om verdibaserte anskaffelser, HTA og MEAT-modellen med mer.

Her er mer informasjon