Flytskjema for de nye IVD og MD regulativene

MedTech Europe har publisert to flytskjemaer som gir en overordnet oversikt over krav som stilles i IVD og MD regulativene. Disse kan være til hjelp for leverandørene som må navigere i de komplekse kravene som stilles i de nye forordningene.

Les mer om og last ned flytskjemaene her