Fusjonsavtalen er signert

Signering av fusjonsavtalen. Fv, Lab Norge: sekretariatsleder Tore Flaatrud, styreleder Jon Terje Heimdal. Medtek Norge: styreleder Petter Solum og adm. direktør Atle Hunstad.

 

Medtek Norge og Lab Norge fusjonerer og blir Melanor. Styrelederne for organisasjonene Jon Terje Heimdal og Petter Solum har signert fusjonsavtalen.
Melanor er operativ fra 1. januar 2019.

Les mer om fusjonen her

Se informasjonsvideo som forklarer mer om fusjonen og navnet

Se videohilsen fra helseminister Høie i anledning fusjonen her

Nøkkelord:,