Generalforsamling og protokoller

Generalforsamlingen er Medtek Norges høyeste organ, og består av samtlige medlemsbedrifter. Generalforsamlingen finner sted hvert år. Generalforsamlingen vedtar rammebudsjett, kontingent, vedtektsendringer, og velger styremedlemmer.

Ekstraordinær Generalforsamling 8. oktober 2018

Medlemmene innkalles til ekstraordinær generalforsamling. Bakgrunnen for generalforsamlingen er vedtak i styrene til Medtek Norge og Lab Norge om å danne en ny felles organisasjon.

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling her

Protokoll fra ekstraordinær generalforsamling 8. oktober 2018

Generalforsamling 2018

Innkalling og dagsorden Generalforsamling Medtek Norge og Medtek Norges Fond 2018

Revisors beretning av årsregnskap 2017

Protokoll Generalforsamling Medtek Norge 2018

Medtek Norges Årsrapport 2017