Generalforsamling: To nye styremedlemmer

Styret Medtek Norge. fv: Jens R. Jensen, Atle Hunstad (adm.dir Medtek Norge), Rolf Inge Karlsen, Erik Kongshaug, Petter Solum, Atle Schjøtt, Tove Ofstad. Ikke tilstede: Håkon Bertelsen og Lene Takelund

 

På Generalforsamlingen 24. mai ble det valgt inn to nye styremedlemmer: Tove Ofstad og Lene Takelund.

Av de åtte sittende styremedlemmer, var fem personer på valg. Tre ønsket gjenvalg. To personer; Anne Stenmark fra Dansac Hollister AS og Mona Kristin Berg, St. Jude/ Abbott Medical Norway AS ønsket å tre ut av styret.

– Valgkomiteen har vært opptatt av å sikre at styremedlemmene dekker våre ulike markedsområder, at styret representerer bredden i medlemsmassen slik at det både er store, mellomstore og små virksomheter representert. Dessuten har det vært viktig å sørge for en kjønnsmessig balanse. Derfor ble de to kvinnelige representantene erstattet av to nye kvinner; Tove Ofstad fra Roche Diagnostics Norge As og Lene Takelund fra SRC Philips Norge AS. Vi gratulerer Tove og Lene med plass i Medtek Norges styre, sier administrerende direktør Atle Hunstad.

Les hva de nye styremedlemmene mener Medtek Norge bør jobbe med fremover og hva de tenker å bidra med:

Åpne dører og påvirke beslutningstagere

Tove Ofstad, Roche Diagnostics Norge AS.

– Jeg har møtt mange utfordringer med hensyn til premissleverandørene i helsetjenesten, som for eksempel finansiering på tvers av sektorer, hvordan beslutnings prosesser fungerer, hvem som er beslutningsmyndigheter og på hvilket grunnlag beslutningene tas, sier Tove Ofstad fra Roche Diagnostics Norge.

Det er viktig at Medtek Norge er en aktiv bransjeorganisasjon som bidrar til å åpne dører og komme i posisjon til utfordre og påvirke beslutningstagere og politikere.

 

Samtidig er det viktig å få med bransjen og ha «et øre» inn i bedriftene slik at vi vet hva som foregår.

Jeg ønsker å gå inn i styret for Medtek Norge fordi jeg, med lang bransje- og styreververfaring, kan bidra med stort engasjement spesielt innen områdene helseøkonomi, metodevurderinger og reguleringer.

Tove er utdannet bioingeniør. Hun har 25 års bransjeerfaring, hvorav vel 21 år i Roche Diagnostics Norge, nå som Market Access and Business Development Manager.

Økt synlighet og mer samarbeid med politikere

Lene Takelund, SRC Philips Norge AS.

En av de største utfordringer bransjen har, er at vi oppleves som relativt usynlige. Medtek Norge er en relativt stor organisasjon, så det er et potensial vi kan utnytte bedre. Ett mål bør være å samarbeide mer med politikerne for å få gjennomslag for bransjens synspunkter.

Jeg har en bakgrunn som jeg tenker er nyttig for å se utfordringer med andre øyne. Med min helsefaglige utdanning, i kombinasjon med erfaringen fra både legemiddel- og medtekbransjen, håper jeg å kunne bidra med noen refleksjoner som kan være nyttige.

Lene er Country Manager for SRC Philips Norge, hvor hun har vært i omlag 2 ½ år. Før dette har hun jobbet flere år i Baxter og i legemiddelselskapet AstraZeneca. Hennes bakgrunn er radiograf og grunnfag i psykologi, men hun har også utdanning innen markedsøkonomi.

 

Medtek Norges styre 2018/2019

 • Atle Schjøtt, Medx Nordic AS
 • Jens R. Jensen, ekstern
 • Petter Solum, Vingmed AS
 • Håkon Bertelsen, Permobil AS
 • Tove Ofstad, Roche Diagnostics Norge AS
 • Erik Kongshaug, Medtronic AS
 • Lene Takelund, SRC Philips Norge AS
 • Rolf Inge Karlsen, Olympus AS

Valgkomiteen

Valgkomiteen har bestått av følgende personer:

 • Håkon Bertelsen, Permobil AS
 • Per Simonsen, Mölnlycke AS
 • Atle Hunstad, Medtek Norge

Oppløsning av Medtek Norges lønnsgarantifond

Lønnsgarantifondet er, etter vedtekten til fondet, ment å dekke lønn og sosiale utgifter ved en eventuell konflikt eller nedleggelse av Medtek Norge. På årets generalforsamling foreslo styret å oppløse Lønnsgarantifondet. Midlene i fondet overføres til Medtek Norge og benyttes til å drive virksomhet som fremmer medlemsbedriftens interesser, i tråd med organisasjonens formål, strategi og handlingsplaner.

Her finner du Protokoll for Generalforsamling

Her kan du laste ned Årsrapport 2017