Helfos refusjonskostnader øker

Anders Nybøe og Silje Tellevik fra Helfo deltok på seminar med Medtek Norges medlemmer. Her med adm.direktør Atle Hunstad.

 

For fjerde år på rad var Helfo invitert til medlemsmøte. Omlag tretti deltagere, fra ulike bedrifter, deltok i dialogen med Helfo.

– Helfos har ansvar for medisinsk forbruksmateriell og næringsmidler og skal   utøve aktiv styring med produktområdet, forklarte seniorrådgiver Silje Sofie Tellevik i Helfo og viste til et rundskriv som forklarer Blåreseptforskriften.

God kontroll på refusjonskostnadene

Seniorrådgiver Anders Nybøe i Helfo gikk igjennom de oppdaterte tallene for refusjon, fordelt på produktområdene. Trenden viser en økning i refusjon for 2018 på 3,7 %, mens antall brukere øker med 3,4 %.  Samlet var gjennomsnittlig refusjon per bruker er kr 6825,- per år.

– Kostnadene går, ikke overraskende, opp og det er Helfos oppgave er å forstå hvorfor det skjer, jobbe med aktiv styring av området og ha kontroll på kostnadene, sa Nybøe.

En av seminardeltagerne hadde følgende kommentar: « Det er mye god helse for denne relativt lave summen».

Gjennomgang av produktområder

Siste året har Helfo jobbet med området inkontinens, hvor de blant annet har vurdert struktur på produktinndeling og priser.

– Vi har gått igjennom alle produkter som er oppført i listen og blant annet fjernet produkter som ikke omfattes av ordningen, fortalte Tellevik. Det er mer enn 6000 ulike produkter totalt sett. Da sier det seg selv at det er et omfattende arbeid å oppdatere produktlister, fjerne produkter, slå sammen og lage ny inndeling av produkter. Etter vi har avsluttet det siste arbeidet med inkontinens, fortsetter vi arbeidet med stomi, før vi starter arbeidet med ernæring, fortalte Tellevik.

Ingen refusjon for forebyggende medisinske tiltak

Flere av Medtek Norges medlemmer er opptatt av forebyggende behandling for å unngå utvikling eller forverring av sykdom for pasienter med høyrisiko.. Et eksempel på dette er forebygging av underernæring hos eldre og kreftsyke. På spørsmål om dette svarte Helfo at det må foreligge en faktisk sykdom i bunnen som utløser aksept for blåreseptrefusjon.

Egnethetsvurdering i en overgangsperiode

Tidligere har Helfo fått egnethetsvurdering for å godkjenne ernæringsprodukter i prislisten fra Mattilsynet. I henhold til nye EU regler fortar ikke lenger Mattilsynet slik egnethetsvurdering. Helfo håndterer dette i en overgangsperiode, for å hindre at pasientenes tilgang til nye produkter ikke stopper opp.

Vil ha informasjon og dialog fra leverandører

– I arbeidet med inkontinens, inviterte vi alle aktuelle leverandører som hadde oppført produkter innen de sju aktuelle områdene. Etter disse samtalene og etter innspill fra leverandørene foretok vi endringer. Vi mener det er fornuftig å involvere leverandørene i de endringene vi gjør.

Vi fortsetter med slike dialogmøter og det er aktuelt å følge opp dette i forhold til andre leverandører og produktområder også, avsluttet Silje Tellevik.

– Vi opplever det som en ryddig måte å gjøre dette på. Det er nyttig å delta i dialogmøtene og vi setter stor pris på dialogen og sa daglig leder Gisle Christensen fra Essity og leder av Medtek Norges Helfo-gruppe.

Gisle Christensen, Commercial Director i Essity Norway og leder av Medtek Norges Helfo-utvalg.

 

Nøkkelord:, ,