Historie

Den 13. juni 1945 gikk elleve håndverks- og handelsbedrifter sammen og stiftet foreningen: Bandasje- og Instrumentfirmaers Forening (BIF). En vanskelig importsituasjon og et påtrengende behov for medisinsk materiell, etter andre verdenskrig, var bakgrunnen for stiftelsen. Etter hvert normaliserte forholdene seg. Den elektroniske utviklingen skjøt fart, bransjen vokste og stadig flere leverandørbedrifter valgte å melde seg inn i foreningen. Veksten medførte en stadig sterkere medlemspåvirkning i foreningen, og på generalforsamlingen i 1981 ble LFH besluttet strukturert i tråd med medlemsbedriftenes behov og ønsker. Fra 1985 var omstruktureringen gjennomført i en form som vedvarte frem til 2003. På generalforsamlingen dette året ble det besluttet å implementere en nyutviklet strategi, med basis i ønsker og behov som fremkom i omfattende undersøkelser blant de den gang vel 100 medlemsbedriftene i foreningen.

I mai 2010 ble en ny strategiplan for perioden 2010-2013 vedtatt, og en ny strukturering førte til opprettelsen av markedsgrupper og prosjektgrupper. Knut Løvdal, generalsekretær i LFH fra 1997, forlot LFH 31. januar 2011.

I mai 2011 ble Trond Dahl-Hansen ansatt som ny daglig leder, og senere administrerende direktør. På Generalforsamling i mai 2015 endret organisasjonen navn fra LFH til Medtek Norge. 1.1.2018 ble Atle Hunstad ansatt som administrerende direktør.

Administrasjonen består nå av fire medarbeidere, henholdsvis administrerende direktør, to seniorrådgivere og en kommunikasjonsrådgiver.