Flere pasienter får hjemmedialyse

dialysebehandlingDersom vi i hele Norge satser like mye på hjemmedialyse som det de gjør ved Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN), vil samfunnet kunne spare mer enn 65 millioner. Samtidig vil flere enn 250 pasienter med kronisk nyresvikt få betydelig høyere livskvalitet og et kvalitetsmessig bedre behandlingsalternativ.

 

Nasjonalt råd for prioritering i helse- og omsorgstjenesten (Prioriteringsrådet) har på sitt møte i dag vedtatt et ambisiøst, men realistisk mål, om at minst 30% av dialysepasientene i Norge skal behandles i eget hjem.

– Prioriteringsrådet har gjort et klokt og balansert vedtak, som kommer både pasienter, helsetjenesten og samfunnet til gode, uttaler Hartvig Munthe-Kaas, prosjektdirektør i Medtek Norge i en pressemelding. – Den eneste svakheten i vedtaket, er at det ikke er satt noen tidsfrist for måloppnåelse, sier han. Det kan imidlertid bli ivaretatt gjennom at Prioriteringsrådet allerede innen ett år får en ny vurdering om utviklingen innen hjemmedialyse.

I vedtaket fra Prioriteringsrådet heter det at de regionale helseforetakene må iverksette målrettede faglige og ledelsesmessige tiltak for å fremme hjemmedialyse. Rådet ba dessuten om at de regionale helseforetakene, i samarbeid med fagmiljøet, Helsedirektoratet og kommunene, sikrer at finansieringsordningene ikke er til hinder for økt satsing på hjemmedialyse.

Landsforeningen for nyreopererte og leverpasienter (LNT) og Medtek Norge, har ved flere anledninger reist problemstillingen om hvorfor ikke flere tilbys hjemmedialyse i Norge, og vi er meget tilfreds med at dette tas tak i nå.

Les Medtek Norges kronikk i Dagens Medisin her

Her finner du adm.direktør Trond Dahl Hansens blogginnlegg i Dagens Medisin