Høring om lovfesting av metodevurdering av medisinsk utstyr

Foto: Stortinget

 

Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) foreslår å lovfeste at de regionale helseforetakene skal sørge for et felles system som tar stilling til hvilke metoder som skal tilbys i spesialisthelsetjenesten.

Medtek Norge og Lab Norge har sendt inn et felles høringssvar. Vår hovedkonklusjon er at det er for tidlig å lovfeste metodevurdering av medisinsk utstyr.

Innovasjon, transparens og forutsigbare prosesser

Medtek Norge og Lab Norge har i utgangspunktet vært positive til metodevurdering, fordi man gjennom systemet for nye metoder, blant annet, har hatt til hensikt å gi rask tilgang nye og innovative metoder og samtidig understøtte transparente og forutsigbare prosesser for opptak av nye løsninger.

Vi har også sett behov for et system som legger grunnlag for at myndigheter og ansvarlig helseledelse kan legge godt planlagte og strukturerte løp, for implementering og innføring av banebrytende nye metoder. For rasjonell bruk av helsetjenestens ressurser, er det viktig å vurdere nye løsninger i forhold til hvilke organisatoriske, helse- og samfunnsøkonomiske konsekvenser de har.

For tidlig å lovfeste metodevurdering av medisinsk utstyr

Lab Norge og Medtek Norge mener prinsipielt at det er altfor tidlig å lovfeste metodevurdering av medisinsk utstyr. Systemet har hittil vært basert på frivillighet og med stor grad av deltaking og involvering fra industrien. Det spørsmål som reiser seg i dag er om metodevurdering kan bli det verktøyet man tenkte seg da man startet med arbeidet, når det gjelder medisinske utstyr.

Vi mener at dersom man skal lovfeste dette nå, bør det tydelig avgrenses til andre områder enn for medisinsk utstyr.

Det er et arbeid på gang i EU med hensyn til lovfesting av metodevurdering. Dersom dette blir vedtatt, vil vedtaket også få betydning for Norge. Vi mener derfor det ikke er hensiktsmessig at Norge nå lager en særregulering, mens EU holder på med sin lovgivningsprosess, men heller avventer resultatet av denne.

Her kan du lese Medtek Norge og Lab Norges innspill til høringen

Du finner mer informasjon om høringen på regjeringen.no

Nøkkelord:, ,