Innspill til Blankholmutvalget

Helseminister Bent Høie og Aud Blankholm, leder av Blankholmutvalget. Foto: Per Aubrey B. Tenden, HOD

 

Blankholmutvalget skal levere sin NOU (norsk offentlig utredning) om prioriteringer i kommunal helse- og omsorgstjeneste og tannhelsetjeneste til Helse- og omsorgsdepartementet innen 31. desember 2018. Utvalgets arbeid skal bidra til mer kunnskap og åpenhet om prioritering i helse- og omsorgstjenesten, og de skal foreslå mulige prinsipper for prioritering. Utvalget ledes av Aud Blankholm, og har derfor fått navnet Blankholmutvalget.

Utvalget har bedt om innspill fra organisasjoner, virksomheter og enkeltpersoner. Medtek Norge har sendt innspill og knytter kommentarer til følgende områder:

  • Prioriteringskriteriene i den kommunale helse- og omsorgstjenesten
  • Behov for å legge til rette for og ta i bruk både innovative løsninger og forebyggende behandling for best mulig ressursbruk
  • Behov for helhetlige behandlingsforløp på tvers av kommunal helse- og omsorgstjeneste og spesialisthelsetjenesten.

Innspill fra Medtek Norge – oppsummert

  • Alvorlighetskriteriet bør vektlegges noe mindre i de kommunale helse- og omsorgstjenestene enn i spesialisthelsetjenesten. Dette vil kunne bidra til en bedre samlet ressursbruk i samfunnet.
  • Gode og tilpassede produkter betyr økt trygghet for bruker. Det er bra for de pårørende. Det blir mindre jobb for helse- og omsorgstjenesten. Det er god ressursbruk. Dette viser betydningen av helhetlige drøftinger av prioriteringene i helse- og omsorgstjenesten
  • Som følge av helse- og omsorgstjenestens behov for bedre og mer effektiv ressursbruk, bør det legges til rette for utvikling og økt bruk av gode innovative produkter og forebyggende behandlingstiltak.
  • Det er behov for transparente prosesser og kunnskapsbaserte beslutninger ved vurdering av metoder i kommunal helse- og omsorgstjeneste. Det er imidlertid viktig at utvikles effektive og velegnede prosesser som ikke medfører unødvendige kostnader og forsinkelser. Nasjonalt system for nye metoder egner seg ikke for medisinsk utstyrsområde og bør ikke innføres for kommunal helse- og omsorgstjeneste.

Les mer om Blankholmutvalget her

Medtek Norges innspill til NOU om prioriteringer i kommunal helse- og omsorgstjeneste

 

Nøkkelord:,