Innspill til Stortingsmelding: Leve hele Livet – en kvalitetsreform for eldre

Seniorrådgiver Jan Ivar Ingebrigtsen og adm. direktør Atle Hunstad og deltar i høring på Stortinget.

 

Medtek Norge har sendt Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) et høringsinnspill i forbindelse med Meld. St. 15 (2017–2018) – Leve hele livet — En kvalitetsreform for eldre. Atle Hunstad og Jan Ivar Ingebrigtsen deltok også i muntlig høring i Stortinget hvor våre innspill ble fremlagt helse- og omsorgskomiteen.

I høringen har vi spesielt løftet frem ordningene med medisinske forbruksprodukter på blå resept og ordningen med hjelpemidler gjennom folketrygden, som vi opplever er under press.

Bevare og videreutvikle ordningene

Medtek Norges primære innspill til meldingen, er at dagens ordninger for medisinske forbruksprodukter på blå resept og hjelpemidler fra folketrygden bør bevares, men også videreutvikles.

Det er et betydelig potensial å ta i bruk innovative medisinske forbruksprodukter og tekniske hjelpemidler. Når smart teknologi blir en del av alminnelige forbruksprodukter og hjelpemidler, gir dette nye muligheter og gevinster. Begge ordningene må legge til rette for utvikling og bruk av innovative produkter der dette gir gevinster. Et innovativt produkt kan gi merverdi for den enkelte og betydelig verdibidrag for samfunnet.

Les Medtek Norges innspill til høringen Leve hele Livet her

Her kan du se høringen (streamet) – spol frem til kl. 1843.

Nøkkelord:, , , ,