Julehilsen fra Atle Hunstad

Kjære medlemmer, nettverkspartnere, kunder og samarbeidspartnere,

Fra 1. januar 2019 fusjonerer Medtek Norge og Lab Norge og vi samler organisasjonene under navnet Melanor. Melanor får omlag 150 medlemsbedrifter, som totalt omsetter for cirka tolv milliarder kroner og som sysselsetter til sammen rundt 3000 medarbeidere i Norge.

Fusjonsprosessen

Vi har de siste månedene jobbet med fusjonen på mange plan; blant annet med vedtekter, valgordning og styresammensetning og gjennomføring av generalforsamlinger, navneprosess, visuell identitet og kommunikasjon, for å nevne noe.

Jeg vil gjerne takke styremedlemmer, de ansatte og medlemmer i Medtek Norge og Lab Norge, som med engasjement og kompetanse har bidratt inn i de ulike prosessene.

Kritisk søkelys på medisinsk utstyr

Aftenposten har, gjennom en rekke artikler de siste ukene, satt et kritisk søkelys på medisinsk utstyr. Dette har vært en krevende situasjon for oss og for flere av våre medlemmer. Vi er likevel positive til at Aftenposten har satt søkelys på vår bransje, selv om vi mener at en del av informasjonen som fremkommer er unyansert.

Vi er, som våre medlemmer, opptatt av pasientsikkerhet og kvalitetssikring. Vi har derfor i intervju og debattinnlegg i Aftenposten forsøkt å vektlegge hva bransjens verdibidrag representerer for pasienter og samfunnet. Dette arbeidet fortsetter vi også neste år. Et overordnet mål for Melanor er å synliggjøre verdien til den etablerte bransjen. Dette arbeidet vil ha vår oppmerksomhet i tiden fremover.

Melanor.no

I begynnelsen av januar vil vi publisere en landingsside for Melanor. Medteknorge.no og labnorge.no vil være operativ inntil vi får en endelig hjemmeside på plass. De ansattes e-poster vil, inntil videre, fungere som vanlig.

Jeg vil minne om at vi i sommer flyttet til Widerøeveien 5. Dette er nabobygget til Fornebuporten hvor vi tidligere hadde lokaler. Kom gjerne innom for en kaffekopp og en prat.

Jeg vil gjerne benytte anledningen til å takke styret, de ansatte, deltagere i markedsgrupper, utvalg og prosjektgrupper, for enestående god innsats i en tid med betydelige endringer. Jeg ser frem til videre arbeid og samarbeid med tillitsvalgte, medlemmer, nettverkspartnere, kunder og andre samarbeidspartnere til neste år.

Jeg ønsker dere alle en riktig god jul. På gjensyn i det nye året.

 

Atle Hunstad
Adm. direktør Medtek Norge og Melanor