Kan påvirke gjennom dialog med leverandørene

Kurset Balanserte anskaffelser gjennom dialog (BAD) arrangeres av Difi, Medtek Norge og Norwegian Smart Care Cluster (NSCC) i Stavanger. Deltagerne er offentlige oppdragsgivere og leverandører av velferdsteknologi, medisinsk teknologi og materiell.

Gjennom snart tre samlinger har deltagerne lært om fasene i en anskaffelsesprosess. Fra å etablere et konkurransegrunnlag, lage tildelingskriterier og kravspesifikasjon, gjennomføring av konkurransen og oppfølging av denne. I tillegg har både leverandører og oppdragsgiverne øvd seg på dialog i en-til-en samtaler.

Tidligere har vi snakket med tre leverandører om forventninger til kurset. Nå har vi snakket med oppdragsgiverne hvordan de har opplevd kurset og dialogen med leverandørene.

Elin Eikemo og Kari Eidnes Bjørkheim, prosjektmedarbeider og prosjektleder, Masfjorden kommune.

Nyttig og lærerikt med dialog

En-til-en samtalene med leverandørene var både lærerike og nyttige. Det kom mye mer ut av samtalene enn det jeg hadde tenkt på forhånd. Jeg kunne ha ønsket at flere leverandører hadde produkter og tjenester mer målrettet mot velferdsteknologi, men vi hadde uansett gode og konstruktive dialoger om mer generelle problemstillinger knyttet til innkjøp, sier Kari Eidnes Bjørkheim fra Masfjorden Kommune.

Bedre enn forventet

Kurset har vært veldig bra og nesten bedre enn jeg forventet. Jeg har fått mange gode innspill og en god gjennomgang av fasene i en anskaffelse. Det har vært veldig relevant og jeg har fått en god skolering i forhold til de anskaffelsene vi skal til med. Jeg opplever å ha fått en god forståelse av ulike begreper og metoder som jeg har tatt med inn i diskusjoner i våre arbeidsgrupper, supplerer Elin Eikemo fra Masfjorden kommune.

Erfaringsutveksling

I tillegg til plenumsforedrag og gruppearbeid, har vi hatt erfaringsutveksling med andre kommuner som er i samme situasjon som oss. Kontakten vi har etablert med kollegaer fra andre kommuner er veldig nyttig.

Berit Bergsholm Immerstein, fagutvikler Randaberg kommune.

Interessant og fruktbart med dialog

Det ble virkelig en-til-en samtaler, i og med at jeg jeg var alene om å møte de åtte leverandørene. Jeg opplevde dialogen som interessant og veldig fruktbar. Vi hadde gode samtaler om blant annet konkurransegrunnlag, tildelingskriterier og kravspesifikasjon og hva disse må inneholde, sier Berit Bergsholm Immerstein fra Randaberg kommune.

Forankring og involvering i kommunen

Jeg ser tydeligere nå hvor viktig det er å jobbe på tvers med flere faggrupper i kommunen for å oppnå en god anskaffelse. Jeg vil jobbe med forankringen i kommunen på dette området.

Etter kurset er det helt utenkelig for meg at det bare er innkjøperne med sin kompetanse som skal ha det fulle ansvar for en anskaffelse. Jeg ser hvor utrolig viktig det er at vi som sitter med fagkunnskapen og som faktisk skal bruke produktene eller tjenestene, må være mer involvert for å få noe som er brukbart for oss.

Kan påvirke gjennom dialog med leverandørene

Anskaffelser er komplekst. Derfor må vi som er fagpersoner være mer inne for å få gode anskaffelser. Konsekvensen av kunnskapen jeg har fått gjennom kurset, er at jeg må involvere meg mer. Vi har større innflytelse og mulighet til å styre hva som skal anskaffelsen enn, det jeg trodde. Dessuten får vi, gjennom dialog med leverandørene, mer kunnskap om hva som finnes og større mulighet til å påvirke hva som er mulig å levere.

Nøkkelord:, ,