Kommersialisering av ny teknologi

Medisinsk og helserelatert teknologi endres raskt. Derfor er variasjon eller manglende rutiner for vurdering av helseteknologi, spesielt i spesialisthelsetjenesten, en stor utfordring for næringen. Leverandører av medisinsk utstyr og in vitro-diagnostikk er bekymret for de store forskjellene i beslutningsprosessene knyttet til ny teknologi i helsesektoren.

Variasjon og manglende rutiner

Denne bekymringen er bakgrunn for prosjektet Nordic Medtech Growth 2. Prosjektet er organisert av de nasjonale bransjeforeningene for medisinske leverandører i Norden og delvis finansiert av Nordisk Innovasjon gjennom Nordisk Ministerråd. Prosjektet startet i begynnelsen av 2015 og ble ferdigstilt i desember 2017.

Kommersialisering og implementering av ny teknologi

– Formålet med prosjektet har vært å øke kunnskap og oppmerksomhet om HTA (Health Technology Assessment – Helseøkonomi) og verdibaserte innkjøp (VBP) blant Medtek-leverandører, myndigheter og helsepersonell. Det har også vært et mål å øke suksessraten for kommersialisering og implementering av ny teknologi i det nordiske helsemarkedet, sier prosjekteier og administrerende direktør i Medtek Norge, Trond Dahl Hansen.

Nordisk nettverk

– Prosjektet har bidratt til å etablere et nordisk nettverk bestående av leverandører, myndigheter og helsepersonell. Arenaen har medvirket til at aktørene har utvekslet erfaringer og videreutviklet HTA og VBP i Norden. Gjennom de siste tre årene har det, både på nordisk og landsnivå, vært gjennomført over 100 konferanser, workshops og møter mellom næringsliv, myndigheter og helsepersonell hvor HTA og VBP har vært temaer. Nettverket fortsetter med møter og dialog også når prosjektet er ferdig, fortsetter Trond Dahl Hansen.

Resultatrapporter

Prosjektet har resultert i to rapporter:

  • Verdibasert innkjøp (VBP) som gir en innføring i verdibasert helsevesen og verdibasert innkjøp i Norden
  • Nordisk HTA som gir en introduksjon til, og status for HTA-prosesser i Norden

Rapportene gir en bedre forståelse av temaene for alle som er involvert i verdikjeden til helseteknologi:

Value-Based Procurement in the Nordic countries

Health Technology Assessment (HTA) in the Nordic countries

Viktigste læring

– Vår viktigste læring i prosjektet er at felles fokus og samarbeid mellom interessentene er avgjørende for fullt ut kunne utnytte HTA og VBP. Slik vil bransjen nå målet om økt kommersialisering og implementering av ny teknologi i helsesektoren, konkluderer Trond Dahl Hansen.

Nøkkelord:, ,