Krav om full etterlevelse av Medtek Norges nye etiske retningslinjer – kun 3 måneder igjen!

Det er mindre enn tre måneder igjen til fristen for implementering av Medtek Norge og Medtech Europe sine nye etiske retningslinjer, som er 1.januar 2018. Det er to endringer vi vil gjøre våre medlemmer ekstra oppmerksomme på: 

1. Direkte finansiering til helsefaglig personell ( individer) er ikke tillatt. Dette omfatter finansiell støtte for deltakere på internasjonale tredjeparts kongresser og konferanser. Støtte må nå gjøres gjennom opplæringsstipend til helseorganisasjon/ foretaket. 

2. Offentliggjøring av leverandørenes utdanningsstøtte. Bedriftene skal rapportere summen av all utdanningsstøtte som ytes til helseorganisasjonene gjennom 2017. Dette blir offentlig tilgjengelig gjennom en felles database  Transparent MedTech

For å bistå leverandørene i overgangsfasen til de nye retningslinjene har MedTech Europe laget ulike hjelpemidler, i tillegg til de som finnes på EthicalMedTech: 

  • Training video on the MedTech Code of Ethical Business Conduct (online here), which in 27 minutes will provide your teams with answers to questions like:
    • What are the key changes in the Code?
    • How should Educational Grants be organised?
    • What information should I need to collect and disclose ?
  • Manual on “How to use the  Transparent MedTech system” (online here)
  • Webinar on “How to use the  Transparent MedTech system” (it will take place in November and will be recorded and uploaded here – to forward the information or register, please click here)
  • Distributor Leaflet to inform your Sales & Marketing Intermediaries (online here)

·         One-pager on the MedTech Code of Ethical Business Conduct (online here)