Krav om etterlevelse av nye etiske retningslinjer – frist 1. januar

1.januar er frist for implementering av Medtek Norge og Medtech Europes nye etiske retningslinjer.

Viktige endringer for Medtek Norges medlemmer

  1. Direkte finansiering til helsefaglig personell (individer) er ikke tillatt. Dette omfatter finansiell støtte for deltakere på internasjonale tredjeparts kongresser og konferanser. Støtte må nå gjøres gjennom opplæringsstipend til helseorganisasjon/foretaket.
  2. Offentliggjøring av leverandørenes utdanningsstøtte. Bedriftene skal rapportere summen av all utdanningsstøtte som ytes til helseorganisasjonene gjennom 2017. Dette blir offentlig tilgjengelig gjennom en felles database; Transparent MedTech

Hjelp til gjennomføring av retningslinjer i din bedrift

For å bistå leverandørene i overgangsfasen til de nye retningslinjene har MedTech Europe laget ulike hjelpemidler, i tillegg til de som finnes på EthicalMedTech:

Les mer om etiske retningslinjer på våre sider