Lanserer ny strategi for digitalisering

Det regjeringsoppnevnte Digital21-prosjektet, som skal gi råd og anbefalinger om hvordan næringslivet kan digitaliseres, har overlevert 64 forslag til digitaliseringstiltak til næringsministeren.

– Norske bedrifter må ta i bruk de nyeste teknologitrendene, for ikke å gå ut på dato. Denne digitaliseringsstrategien gir oss mange anbefalinger for hvordan regjeringen kan hjelpe næringslivet med nettopp det. Det blir viktig for arbeidsplassene i framtida og for å sikre et bærekraftig velferdssamfunn, sier næringsminister Torbjørn Røe Isaksen (H).

Prioritere teknologiområdene som gir mest for næringslivet

Digital21 anbefaler totalt 64 tiltak innenfor fem ulike områder:

  1. Utvikle den digitale teknologibasen som norsk næringsliv trenger framover
  2. Sørge for cybersikkerhet
  3. Sikre tilstrekkelig og riktig kompetanse
  4. Gjøre dataressurser tilgjengelig og sørge for god infrastruktur
  5. Utvikle offentlig rammeverk som gir innovasjon og digitalisering

Digitaliseringen er gjennomgripende og rører ved alle sektorer og deler av næringslivet. Et viktig budskap fra Digital21 er at Norge ikke kan bli best i alt, og derfor bør prioritere de teknologiområdene som kan gi mest for norsk næringsliv.

Mer informasjon om Digital21-prosjektet og rapporten finner du her