Leverandører etterspørres – MIGS-kirurgi

Metoden har en egen metodeside– ID2018_072

Det har allerede meldt seg aktuelle leverandører med tilsvarende metode, og  vi etterlyser nå om det eventuelt finnes ytterligere leverandører som kan bidra med dokumentasjon om metodene til Folkehelseinstituttet. Når det er flere leverandører vil formatet bli en fullstendig metodevurdering.

Folkehelseinstituttet ber om at aktuelle leverandører som ennå ikke har tatt kontakt, gjør dette så snart som mulig til Beate Fagerlund- beate.charlotte.fagerlund@fhi.no

Nøkkelord:, ,