Medtek Norge Lønnsstatistikk

Gjennom Medtek Norges lønnsstatistikk kan du følge lønnsutviklingen i den medisinsktekniske bransjen fra 1999 frem til i dag. Medtek Norges medlemsbedrifter sender årlig inn tall som gir grunnlag for statistikken.

Lønnsstatistikken inneholder blant annet informasjon om:

  • Årslønn etter industriområde
  • Årslønn etter bedriftsstørrelse
  • Årslønn etter stillingstrinn
  • Utvikling i årslønn fra 1999 frem til i dag
  • Bonus
  • Pensjonsordninger
  • Andre godtgjørelser

 

Stillingskatalog 2016

Her finner du utdypende informasjon om stillingskategoriene som brukes i lønnsundersøkelsen

 


 

Dersom du er medlem i Medtek Norge, men ikke har deltatt i lønnsstatistikken, kan du kjøpe årets lønnsstatistikk for kr. 7500. Dersom du ikke er medlem i Medtek Norge koster statistikken kr 10 000. Bestill på mail info@medteknorge.no.

For øvrige spørsmål i forbindelse med lønnsstatistikken, kontakt Henriette Ellefsen Jovik på mail henriette@medteknorge.no eller på telefon 412 09 586.