Markedsgrupper

Markedsgruppene består av tillitsvalgte som skal gjenspeile markedsområdets produktspekter, samt medlemsmassen. Personene nomineres av medlemsbedriftene og administrasjonen, og velges deretter av styret. De tre markedsgruppene er:

 • Spesialisthelsetjeneste
 • Primærhelsetjeneste
 • Hjelpemidler

Markedsgruppe Spesialisthelsetjeneste

Markedsgruppe Spesialisthelsetjeneste har sitt fokus mot medisinsk utstyr og leveranser til sykehusene i Norge. De regionale helseforetakene er sammen med sentrale myndigheter og politikere de viktigste målgruppene for markedsgruppen. Markedsgruppen har fokus på generelle og prinsipielle problemstillinger, og har en aktiv kommunikasjon med medlemmer som har helseforetak som kunde.

Medlemmer:

 • Geir Halfdansen, Johnson & Johnson AB (leder)
 • Arne Henrik Widerøe, Mölnlycke Health Care AS
 • Johan Simon Gjendem, Siemens Healthcare AS
 • Guri Nilsen, Alere AS
 • Reidar Mathisen, Coloplast Norge AS
 • Rolf Inge Karlsen, Olympus Norge AS
 • Rune Orloff Pedersen, Alcon Nordic AS
 • Thormod Dønås, Ortomedic AS
 • Stevar Klausen, Smith & Nephew AS
 • Håkon Wennberg, Medtronic Norge AS

Markedsgruppe Primærhelsetjeneste

Markedsgruppe Primærhelsetjeneste er etablert blant annet som en konsekvens av samhandlingsreformen, hvor kommunene vil få nye og flere oppgaver fra spesialhelsetjenesten. Markedsgruppen har sitt fokus rettet mot primærhelsetjenesten.

Medlemmer:

 • Tove Ofstad, Roche Diagnostics Norge AS (leder)
 • Wenche Falleras, 3M Norge AS
 •  Thale Jacobsen, NorEngros Medi Partner AS
 • Gisle Christensen, Essity – Health and Medical Solutions
 • Gøril Andersen, Nutricia Norge AS
 • Bjørn Kristian Tollerud, Coloplast Norge AS

Det vil komme til flere medlemmer når Melanor er operativ fra 1.1.2019.

Markedsgruppe Hjelpemidler

Markedsgruppe hjelpemidler organiserer leverandører av tekniske hjelpemidler for funksjonshemmede. Markedsgruppen arbeider primært med prosjekter mot NAV og hjelpemiddelsentralene, samt mot politikere og sentrale myndigheter. Markedsgruppe NAV har nylig blitt utvidet til også å omfatte blåreseptområdet med medisinsk forbruksmateriell og ernæring.

Medlemmer:

 • Øystein Vilsvik, Phonak / Sonova AS (leder)
 • Glenn Kjær, Etac AS
 • Johan Brodd, Sunrise Medical
 •  Jørgen Sætre, Cochlear Norge AS
 • Roger Pedersen, Picomed AS
 • Bredo Berge, GN Hearing Norge AS
 • Morten Braastad, ThyssenKrupp Encasa AS
 • Jon Guren, VELA / Vermund Larsen Norge AS
 • Rune Strømsnes, Puls AS

Har du spørsmål om markedsgruppene kontakt Henriette@medteknorge.no eller JanIvar@medteknorge.no