Medtek Norge og Lab Norge blir Melanor

Pressemelding

Medtek Norge og Lab Norge fusjonerer og samler organisasjonene under det nye navnet Melanor.

Et viktig satsingsområde for den nye organisasjonen blir å løfte frem innovative produkter og løsninger gjennom gode anskaffelsesprosesser. – Slik skal vi være med å løse nasjonale helseutfordringer og ruste næringen for fremtiden, sier administrerende direktør Atle Hunstad.

Melanor får omlag 150 medlemsbedrifter, som totalt omsetter for cirka tolv milliarder kroner. Medlemmene er etablerte norske og internasjonale leverandører, som til sammen sysselsetter rundt 3000 medarbeidere i Norge.

Økt kraft med å synliggjøre bransjens verdibidrag

Medtek Norge og Lab Norge har lenge samarbeidet på flere områder. Nå skal den nyfusjonerte organisasjonen favne leverandører av produkter og tjenester til spesialist – og primærhelsetjeneste, hjelpemidler, industri og forskning. – Sammen får vi enda mer kraft i arbeidet med å synliggjøre verdibidragene til de etablerte norske og utenlandske medlemsbedriftene vi representerer, sier Hunstad.

Påvirke medlemmenes rammebetingelser

– Sammen skal vi utvikle bransjens rammebetingelser på en god måte. Med denne fusjonen står vi sterkere i dialogen og i samarbeidet med sentrale beslutningstakere. En av de viktigste oppgavene for Melanor blir å skape mer synlighet og gode møteplasser for medlemsbedriftene, kunder, samarbeidspartnere, myndigheter, politikere og andre organisasjoner. Vi skal også tilby medlemmene våre bredere kompetanse og støtte, sier Hunstad.

Melanor – bransjens viktigste møteplass

Navnet Melanor er formet ved å kombinere de to organisasjonenes første to bokstaver «me» og «la» til Mela og «nor», som signaliserer den geografiske tilhørigheten og opprinnelsen. Ordet mela er sanskrit, og betyr «når man møtes» eller «å møtes», noe som godt beskriver hvilken rolle Melanor skal spille.

– Jeg ser virkelig frem til å lede den nye organisasjonen. Til syvende og sist er vi til for å styrke medlemmenes rammebetingelser gjennom å være en samlende, kompetent og tilgjengelig bransjeorganisasjon. Jeg gleder meg til veien videre med Melanor, sier Hunstad.

Om Melanor

Melanor er bransjeorganisasjonen for virksomheter som leverer medisinske forbruksprodukter, medisinsk teknologi, laboratorieutstyr, velferdsteknologi og hjelpemidler til personer med funksjonsnedsettelser. Kundene er industri, offentlige og private helseinstitusjoner, universiteter og andre forskningsinstitusjoner, Nav, Helfo og kommuner.

Den nye organisasjonen vil være operativ fra 1. januar 2019. Atle Hunstad blir bransjeorganisasjonens administrerende direktør.

Se vår  nye video som forklarer mer om fusjonsprosessen og vårt nye navn

Nøkkelord:, ,