Medtek Norge er nå Melanor

Medtek Norge og Lab Norge er fra 1. januar fusjonert. Vårt nye navn er Melanor.

Melanor er bransjeorganisasjonen for kompetansebedrifter som utvikler og leverer medisinsk utstyr, laboratorieutstyr, måleutstyr og hjelpemidler i det norske markedet. Melanor representerer omlag 150 medlemsbedrifter og 3000 medarbeidere over hele landet. Til sammen omsetter medlemmene for cirka 12 mrd. kroner.

Melanor – bransjens møteplass

Navnet Melanor er formet ved å kombinere de to organisasjonenes første to bokstaver «me» og «la» til Mela og «nor», som signaliserer den geografiske tilhørigheten og opprinnelsen. Ordet mela betyr «når man møtes» eller «å møtes» på sanskrit, noe som godt beskriver hvilken rolle Melanor vil ha i tiden som kommer.

Melanor skal ha en tydelig stemme i samfunnsdebatten og være en møteplass for kunnskapsdeling, erfaringsutveksling og nettverksbygging. Våre medlemmer, samarbeidspartnere, kunder, myndigheter, politikere og andre aktører skal oppleve Melanor som en samlende, kompetent og tilgjengelig bransjeorganisasjon.

Melanor.no

Melanor.no er en foreløpig nettside, mens vi jobber med nye hjemmesider. Du finner fortsatt viktig faginformasjon på Medtek Norges. På melanor.no finner du informasjon om Melanor, nyheter og arrangementer.

Se informasjonsvideo som forklarer mer om fusjonen og vårt nye navn

Gå til melanor.no