Messebetingelser

Medtek Norge anbefaler sine medlemmer å følge vedlagte rammer for deltakelse ved messer/utstillinger i tilknytning til faglige samlinger for helsepersonell:

Rammebetingelser for deltakelse på medisinskfaglige messer og seminarer 2019

Reservert påmelding

Generalforsamlingen 3. april 2003 vedtok enstemmig at Medtek Norges medlemmer er forpliktet til å følge anbefalte utstillingspriser og betingelser. Det betyr at medlemmene ikke har anledning til å melde seg på arrangementer som innbyr til deltagelse med takster, eller rammebetingelser utover disse, uten å reservere seg.

Her finner du forslag til et reservasjonsbrev du kan sende til arrangøren

Vurderingsskjema

Vi har også laget et vurderingsskjema du kan bruke ved utstillinger.

Her finner du vurderingsskjema for utstillinger og messer for utfylling og utskrift