Messebetingelser

Medtek Norge anbefaler sine medlemmer å følge vedlagte rammer for deltakelse ved messer/utstillinger i tilknytning til faglige samlinger for helsepersonell:

Rammebetingelser for deltagelse på medisinske messer og seminarer 2018

Reservert påmelding

Generalforsamlingen 3. april 2003 vedtok enstemmig at Medtek Norges medlemmer er forpliktet til å følge anbefalte utstillingspriser og betingelser. Det betyr at medlemmene ikke har anledning til å melde seg på arrangementer som innbyr til deltagelse med takster, eller rammebetingelser utover disse, uten å reservere seg. Slik reservert påmelding er lagt ut her: Reservasjonsbrev

Vurderingsskjema

Vi har også laget et vurderingsskjema du kan bruke ved utstillinger. For utfylling og utskrift for eget bruk: Vurderingsskjema