Metodevurdering for Prosigna og tilsvarende tester

Fra Nye Metoder:

Bestillerforum RHF har gitt oppdrag om hurtig metodevurdering for Prosigna test (PAM50 ROR) der det trolig kan være flere leverandører av tilsvarende tester. Leverandører bes om å ta kontakt med Folkehelseinstituttet for dialog og veiledning om (eventuell) innsending av dokumentasjon.

Når Bestillerforum RHF har gitt oppdrag om en hurtig metodevurdering utarbeider og sender leverandøren(e) inn dokumentasjonen om metoden. Først når Folkehelseinstituttet har mottatt dokumentasjon fra leverandøren(e) kan de gjennomføre en hurtig metodevurdering.

Informasjon om metodevurdering av Prosigna test

I henhold til Bestillerforum RHFs oppdrag fra 25.09.2017 etterspørres nå leverandører for følgende metode:

Prosigna test (PAM50 ROR) og tilsvarende tester, til bruk for beslutninger om adjuvant behandling ved brystkreft. Mer informasjon finner du på metodens egen metodeside og ID2017_073.

Innsendelse av dokumentasjon

Leverandøren(e) bes om å ta kontakt med Folkehelseinstituttet for uforpliktende dialog og veiledning om (eventuell innsending) av dokumentasjon. Leverandørene kan ta kontakt med Lene Kristine Juvet på følgende e-postadresse: LeneKristine.Juvet@fhi.no

Metoder som er til vurdering i Nye metoder skal som hovedregel ikke tas i bruk i spesialisthelsetjenesten. Gjennom aktiv deltagelse i de ulike trinn i Nye metoder bidrar leverandørene til at nye metoder kan tas raskt i bruk.

For metoder som ikke er legemidler er det ofte flere aktuelle leverandører.  Nye metoder informerer gjennom nettsiden, nyhetsbrev og bransjeorganisasjonene slik at alle leverandører får anledning til å levere dokumentasjon.

Her finner du mer informasjon om Nye metoder

Her er egen informasjonsside for leverandører

Nøkkelord:, ,