Om oss og bransjen

Medtek Norge er bransjeorganisasjonen for helse- og velferdsteknologi. Vi organiserer i dag de aller fleste leverandører av medisinskteknisk utstyr og forbruksmateriell, hjelpemidler til personer med funksjonsnedsettelser, samt velferdsteknologi, i det norske markedet. Organisasjonens medlemmer leverer produkter både til helseforetak, NAV, kommuner, og det private helsemarkedet i Norge. Samlet omsetter medlemmene våre for nær 9 milliarder kroner i Norge, som tilsvarer  nærmere 90 prosent av samlet omsetning for disse produktområdene. Våre medlemmer har til sammen rundt 2500 ansatte, i Norge.

br_healthcare_mood avskåret