Samhandlingsavtaler

 

De regionale helseforetakene, Legemiddelindustrien (LMI) og Medtek Norge har signert samarbeidsavtaler for å sikre at:

  • faglighet og etikk styrer alt samarbeid mellom helsepersonell og leverandørene
  • tillit og troverdighet bygges gjennom etisk samhandling, åpenhet og nøkternhet
  • pasientene og samfunnet skal kunne stole på helsepersonellets uavhengighet, integritet og medisinske vurderinger

Hensikten med avtalene:

  • Nasjonalt grep for å sikre at samhandling skjer på en faglig og etisk korrekt måte
  • Skal sikre åpenhet og ryddighet mellom leverandørene og helseforetakene
  • Felles forståelse og felles normer for samarbeid slik at medisinske vurderinger ikke kan trekkes i tvil

Her finner du en presentasjon av samarbeidsavtalene HSØ, LMI og Medtek Norge

Deltagelse messer og seminarer

Rammebetingelser for deltagelse på medisinske messer og seminarer 2018

Spørsmål og svar om samhandlingsavtalene

  • kontakt mellom foretak og leverandør
  • honorering og gaver
  • kurs, kongresser og faglige møter

Her finner du spørsmål, anbefalt løsning, avtaletekst og forklaring

Samhandlingsavtalene

Samarbeidsavtale mellom Helse Sør-Øst RHF og LFH

Samarbeidsavtale mellom Helse Vest RHF og LFH

Samarbeidsavtale mellom Helse Midt RHF og LFH

Samarbeidsavtale mellom Helse Nord RHF og LFH

Verktøykasse

Her finner du informasjon om etiske retningslinjer, ulike veiledere og strategidokumenter (Helse Sør-Øst)

Retningslinjer vareprøver og utprøving

Rammer for samhandling mellom ansatte i helseforetak og leverandørene – 2016 (pdf)

E-læringsprogram: Samarbeidsavtalene_med_LMI_og_LFH_13_05_2014

Veileder for samarbeidsavtale punkt 3.5 og 3.6 2018

Retningslinjer for samarbeid og samhandling mellom leger, Legeforeningen og medlemmer av Medtek Norge

Den norske legeforeningen og Medtek Norge har avtalt retningslinjer for samarbeid og samhandling mellom leger, Legeforeningen og medlemmer av Medtek Norge. Avtalen innebærer at samhandlingen mellom leger og leverandører skal gjøres på en troverdig og tillitsvekkende måte. Samarbeid skal skje i former og på måter som ikke skaper avhengighetsforhold, og man skal være bevisst de integritetsproblemer som kan oppstå. Faglige, etiske og rettslige vurderinger skal være avgjørende for holdningen til ulike samarbeidsprosjekter og former for samhandling. All samhandling skal være preget av ryddighet, åpenhet og transparens. Avtalen ble revidert i oktober 2008.

Samhandlingsavtale DNLF og LFH (nå Medtek Norge)

Veileder for samhandling om formidling av hjelpemidler

Medtek Norge har, sammen med NAV Hjelpemidler og tilrettelegging, utarbeidet en veileder for samhandling mellom leverandører og NAV.  Den har som mål å bidra til klarere rolledeling mellom alle i verdikjeden for hjelpemidler. Veilederen gir også svar på ofte stilte spørsmål og definisjon av viktige begreper.

Her finner du samhandlingsveilederen

Retningslinjer for samhandling med pasientorganisasjonene

Medtek Norge har fastsatt retningslinjer som skal følges når våre leverandører har dialog og samarbeider med pasientorganisasjonene. Formålet er å bidra til at all dialog og samarbeid med pasientorganisasjonene skjer på en troverdig og tillitvekkende måte.

Retningslinjer for dialog og samarbeid med pasientorganisasjoner