Oppdragsdokumenter til de regionale helseforetak

Helseminister Bent Høie holder årets sykehustale. Foto: Dagens Medisin

 

Helse- og omsorgsdepartementets oppdragsdokumenter til de regionale helseforetakene gis normalt ut en gang per år, like etter at beslutningen om årets statsbudsjett foreligger i Stortinget. Oppdragsdokumentene inneholder krav fra Helse- og omsorgsdepartementet om hvilke oppgaver som skal utføres i det påfølgende år, og hvilke krav som settes til de regionale helseforetakene.

Her finner du oppdragsdokumentene

 

Nøkkelord:,