Pan-europeisk kampanje mot medisinsk utstyr

Consortium of Investigative Journalists (ICIJ), den samme grupperingen av journalister som i sin tid stod bak Panama Papers, har satt et kritisk søkelys på vår bransje. Gruppen har jobbet i lang tid og har hele Europa som nedslagsfelt.

Kritikk av industrien og tilsynsmyndighetene

Informasjon fra Europa og våre Nordiske kollegaer kan tyde på at det blir en kraftfull og langvarig kampanje med kritikk mot produsenter og leverandører av medisinsk utstyr og tilsynsmyndigheter. Konsortiet søker å føre bevis for at industrien ikke er godt nok regulert og at dette går ut over pasientsikkerheten.

I Norge ble kampanjen innledet i Aftenposten 25. november. Artikkelserien omhandler blant annet ulike implantater og hendelser knyttet til disse.

Hva belyser Aftenposten

Dette er hva Aftenpostens sjefsredaktør skrev om det kommende graveprosjektet:
«Vi har samarbeidet med mediehus i 36 land om en granskning av dem som produserer medisinsk utstyr. Det er jo slik at vi ved hjelp av teknologiske nyvinninger opererer inn stadig mer i kroppen: som pacemakere, stent, kunstige linser, hofteproteser, brystimplantater og ryggimplantater. Men hvem har ansvaret for å kontrollere kvaliteten? Hva skjer når teknologien svikter? For det gjør den. Det vi har funnet, har sjokkert og overrasket oss».

Her finner du alle artiklene fra Aftenposten samlet

 

Nøkkelord:,