Personverntest

Vår nettverkspartner Kvale Advokatkontor har utviklet en egen personverntest. Dette er et verktøy som gir virksomheter oversikt over hvordan virksomheten ligger an når det gjelder oppfyllelse av de nye kravene til personvern som trer i kraft i mai 2018.

Ta testen nå!