Publikasjoner

Gjennom tall og fakta, nøkkelinformasjon fra offentlig og privat sektor, samt egne analyser og standpunkt, belyser Medtek Norges publikasjoner et bredt fagområde som er relevant for bransjen.

Value-Based Procurement (VBA)

Verdibasert innkjøp (VBP) som gir en innføring i verdibasert helsevesen og verdibasert innkjøp i Norden. Rapporten gir en bedre forståelse av temaene for alle som er involvert i verdikjeden til helseteknologi.

Her finner du NMG2-rapporten om Value-Based Procurement (VBA)

 

Health Technology Assessment (HTA) in the Nordic countries

Nordisk HTA som gir en introduksjon til, og status for HTA-prosesser i Norden. Rapporten gir en bedre forståelse av temaene for alle som er involvert i verdikjeden til helseteknologi.

Les rapporten om Health Technology Assessment (HTA) in the Nordic countries

 

 

Kommune-Norge Innovasjon i pleie- og omsorgssektoren

Kommune-Norge, Innovasjon i helse- og omsorgssektoren

Medtek Norge belyser i denne rapporten, utfordringene eldrebølgen og samhandlingsreformen kan gi pleie- og omsorgssektoren. Vi mener at innovative produkter og prosedyrer er en del av løsningen på utfordringene, fordi «varme hender» frigjøres og gir mer tid til god omsorg.

Her finner du publikasjonen om innovasjon i Kommune-Norge

 

Hjelpemiddelformidlingen i Norge web

Hjelpemiddelformidling i Norge

I desember 2015 nedsatte regjeringen et Ekspertutvalg som skal gjennomføre en helhetlig gjennomgang av hjelpemiddelpolitikken i Norge. Publikasjonen ‘Hjelpemiddelformidling i Norge -mer for pengene – bedre for brukerne’ er bransjens innspill til utvalgets arbeid.

Last ned publikasjonen om hjelpemiddelformidlingen i Norge 

 

Medtek-Standpunkt-ideelle anskaffelsesprosesser - liten webDen ideelle anskaffelsesprosessen

Medtek Norge ønsker tettere dialog og nærmere samarbeid mellom kunder og leverandører i offentlige anskaffelsesprosesser. Handlingsrommet i anskaffelseslovgivningen utnyttes ikke tilstrekkelig og fokuset bør rettes mot verdi som skapes, fremfor enhetspris.   Dette er hovedbudskapene i publikasjonen ‘Den ideelle anskaffelsesprosessen’.

Les publikasjonen om Den ideelle anskaffelsesprosessen her

 

LFH-Standpunkt-Velferdsteknologi - liten webVelferdsteknologi

For å sikre gode velferdsteknologiske løsninger er det viktig med aktiv satsing på innovasjon, faktiske investeringer i velferdsteknologi, god balanse av hensyn til brukertilpasning og standardisering, samt en klar ansvarsfordeling mellom aktørene i helsesektoren. Publikasjonen ‘Velferdsteknologi’ er våre innspill i diskusjonen.

Les publikasjon om Velferdsteknologi her

 

LFH-Kunnskap-helseforetak - liten webHelseforetak – kvalitet og investeringer i spesialisthelsetjenesten

Den lave investeringstakten i MTU er en risiko for pasientsikkerheten ved norske sykehus, og i denne rapporten dokumenteres det et stort problem ved at historiske driftsresultat og driftskostnader har hatt en langt mindre optimistisk utvikling enn de langsiktige planene de regionale helseforetakene signaliserer.

Her kan du lese publikasjon Tall & Fakta Helseforetak

 

LFH-Kunnskap-Diabetes - liten web

Diabetes

I publikasjon består av en sammenstilling av en rekke publiserte artikler, som sammen sier noe om kostnadsbelastningen diabetes påfører det norske samfunnet og verden for øvrig. Sammenstillingen er et ledd i organisasjonens arbeid med å synliggjøre leverandørenes verdibidrag innenfor diabetesområdet.

Les publikasjonen om Diabetes her

 

LFH-Standpunkt-Hørsel-2014 - liten webHørsel – samfunnsmessige konsekvenser av hørselsnedsettelse

Et ubehandlet hørselstap i vesentlig grad bidrar til å senke arbeidsproduktiviteten så vel som livskvaliteten, har vi sett det som naturlig å lage en kunnskapsoppsummering om konsekvenser av hørselstap i Norge.

Her finner du publikasjonen om hørsel

 

 

LFH-Standpunkt-innovasjon - liten webInnovasjon

Industrien bidrar årlig med nye innovasjoner til det norske helsevesenet. Disse muliggjør bedre og mer kostnadseffektive måter å diagnostisere og behandle pasienter på. Ved å jobbe systematisk med å øke graden av kunnskapsdeling og dialog mellom industrien og helsevesenet, ønsker vi å være en bidragsyter til at de gode løsningene realiseres på en samfunnsøkonomisk måte.

Last ned publikasjonen Innovasjon her