Slik redder teknologien liv

Foto: Vingmed AS

 

Medtek Norge har skrevet en gjesteartikkel i Mediaplanets temautgave om «Innovasjon i Helseindustrien».

Ny teknologi skaper bedre livskvalitet og redder liv

Pasienten skulle ha 0,25 milliliter morfin, men fikk tidobbel dose. Kontrollrutinene sviktet. Pasienten døde.

En tragedie på et norsk sykehus, men dessverre ikke enestående. Mens i overkant av 100 personer mister livet i trafikken årlig, dør anslagsvis 10 ganger så mange av feilmedisinering.

Kunne dette vært unngått?

– Svaret er ja, sier Petter Solum, administrerende direktør i Vingmed AS.

Selskapet har utviklet ny teknologi og etablert en «lukket legemiddelsløyfe». På den måten får pasienter eller beboere rett legemiddel, i rett dose, til rett tid og på rett måte.

– Det snakkes mye om ny teknologi som kan revolusjonere hverdagen vår. I mange sektorer er det behov for innovasjon slik at vi kan tilby best mulig tjenester innenfor de ressursrammene vi har. Samtidig finnes det i dag teknologi som ikke er tatt i bruk, sier Solum.

Drammen og Frogn er blant de kommunene som har tatt i bruk «lukket legemiddelsløyfe» og investert i elektroniske medisinskap og elektroniske medisintraller.

– Vi har erfaring fra at løsningene har nedbetalt seg selv etter to til tre år, og derfor også er meget gode investeringer for både sykehjem og sykehus, avslutter Solum.

Også bleier blir digitale

Både menn og kvinner kan oppleve urinlekkasje, eller inkontinens, og forekomsten øker med økende alder. For noen er det en god løsning å ta i bruk bleie for å beskytte mot lekkasjer og lukt.

– En ny innovativ og digital bleie endrer hverdagen for mange brukere som trenger hjelp til å skifte.  Bleien inneholder tre elementer; sensorer og elektroniske tråder, en datalogger som sender kryptert data til en server og en nettportal. Dataene brukes til å lese av brukerens vannlatningsmønster som kartlegges i løpet av tre døgn, sier Knut Brautaset Key Account Manager i Essity Norway AS.

Dataene gir helsepersonellet informasjon om hvilke bleieprodukter som egner seg best, anbefalte tidspunkter for toalettbesøk og justeringer av pleierutiner. Som igjen fører til færre unødvendige skift, færre kontintensplager og «forstyrrelser» av brukeren.

Hudbeskyttelse gir mindre plager

Brukere med lekkasjeproblemer kan få problemer med sår hud. Dette forårsakes av fuktighet og kroppsvæsker som kan virke etsende på huden.

Wenche Falieras i 3M Norge forteller at de har utviklet et nytt innovativt produkt som gir en ny type hudbeskyttelse, slik at brukere med lekkasjeproblemer kan slippe problemer med sår hud.

Dette er en hudbeskyttelse som påføres huden to ganger i uken. Produktet behandler og heler huden, samtidig som det hindrer sår og infeksjoner, reduserer blødninger og forhindrer trykksår. Dette gir store gevinster for brukerens velvære og helsetilstand, og reduserer også pleie- og behandlingsbehovet.

-Det som er gledelig, er at hudbeskyttelsen virker – og at den virker raskt. Man ser bedring hos pasientene allerede etter en til to påføringer, sier Falieras.

Moderat og skrittvis innovasjon må verdsettes

Dette er tre eksempler på innovasjon som skjer hos medlemsbedriftene i Medtek Norge.

– Som organisasjon for de etablerte selskapene, er vi opptatt av at også de mer moderate og skrittvise innovasjonene må verdsettes og tas i bruk, sier Atle Hunstad, administrerende direktør i Medtek Norge.

Les de andre artiklene i temabilaget på effektivvelferd.no

Nøkkelord:, , ,