Regulering av MTU

Vår bransje leverer et stort antall ulike typer medisinsk utstyr, som hver på sin måte bidrar til å redde liv, behandle ulike sykdommer eller kompensere for nedsatt funksjonsevne. At utstyret er sikkert og trygt for pasienten, er det aller viktigste for leverandører av medisinsk utstyr.

Alt medisinsk utstyr som selges i Norge, må oppfylle kravene i norsk lovverk. Dette regelverket stiller høye krav til produktene. Nytt regelverk er allerede vedtatt i EU, og vil etter hvert erstatte dagens norske lovverk.

Legemiddelverket er fag- og tilsynsmyndighet for medisinsk utstyr i Norge og fører tilsyn med produsenter og tekniske kontrollorgan. Mer informasjon finner du på Statens Legemiddelverks hjemmeside

Under finner du linker til mer informasjon om følgende temaer:

Fakta og definisjoner

Markedsføring av MTU

Registrering av MTU

Meldeplikt

Utprøving og evaluering av MTU

Teknisk kontrollorgan

Flytskjema MDR og CE-merking

Nyttige linker