Reversér forslaget om kutt i bleiebukser og medisinsk ernæring

Foto: Tena

 

Medtek Norge har skrevet en kronikk i Dagsavisen; «36 millioner kroner: prisen på menneskers verdighet?»

Det er tøft å måtte gå med bleietruser fordi kroppsfunksjoner svikter, eller å måtte leve på verdens strengeste diett fordi du er født med en alvorlig sykdom. Når du i tillegg må bære de økonomiske byrdene selv, legger regjeringen skam til skade.

Regjeringen foreslår kutt i overføringer til bleiebukser og ernæringsprodukter

I forslag til statsbudsjett for 2019 foreslår regjeringen å stramme inn blåreseptordningen med 36 millioner kroner på bekostning av mennesker med inkontinens og på bekostning av mennesker som lever med Føllings sykdom. De ønsker å spare 30 millioner kroner på bleiebukser og 6 millioner kroner på ernæringsprodukter.

Å leve med inkontinens kan oppleves som pinlig og skambelagt. Bleietruser gjør det enklere for mange å opprettholde verdighet, livskvalitet og sosiale relasjoner.

Det er mange yngre, yrkesaktive mennesker som lever med inkontinens. Innovative produkter, med høy kvalitet og et bredt sortiment som dekker individuelle behov, er viktig for disse brukerne.

Vi vet at eldre brukere, og brukere med begynnende demens eller kognitiv svikt, mestrer sin inkontinens bedre med en bleietruse. Det blir mindre urin- og avføringslekkasjer. De blir mer selvhjulpne, og kan bo hjemme lenger. Det er bra for brukerne. Det er bra for de pårørende. Det blir mindre jobb for hjemmetjenesten. Det er god samfunnsøkonomi.

Totalpris på den dyreste buksebleien er i underkant av 15 kroner, og har vært uendret siden 2009. Gjennomsnittsbrukeren trenger to til tre buksebleier i døgnet – altså 45 kroner om dagen. Det har vært et økt forbruk, men dette skyldes at bleiene fungerer bra for de som bor hjemme. De senere årene har det kommet et bredere sortiment som gjør at enda flere brukere kan få dra nytte av disse produktene.

Kostnadsreduksjon og effektivisering reduserer sortiment og service

De foreslåtte tiltakene i Statsbudsjettet vil medføre at både apotek, bandasjister og produsenter må foreta kostnadsreduksjoner og effektivisering. Dette innebærer ulike tiltak som blant annet endringer i produktsortiment og kutt i tilbud av kostbar service. Regjeringens forslag vil kunne medføre at utvalget av produkter blir dårligere og at veiledning og servicen til brukerne må reduseres.

200 mennesker i Norge lever med den sjeldne, medfødte sykdommen Føllings sykdom. Det er vanskelig for oss andre å forstå hvordan er det er å leve på «verdens strengeste diett». Hvordan det er å leve med risikoen for å bli alvorlig fysisk syk, eller risikere å få en psykisk utviklingshemming hvis du ikke følger dietten 100 prosent.

Strengt kosthold er eneste behandlingen for mennesker som har Føllings sykdom. Ernæringsprodukter er deres medisin.

Det er kun én grossist i Norge som forhandler disse livsnødvendige ernæringsproduktene. Over tid har ansatte hos denne grossisten opparbeidet mye kunnskap om produktene og er viktige veiledere for pasientene og deres familier. De foreslåtte kuttene kan føre til at utvalget av ernæringsprodukter reduseres, og at nivået på veiledningen begrenses.

Årets forslag til kutt i blåreseptordningen er det siste i en lang rekke.

Det er gjort innstramminger og endringer i ordningen i samtlige budsjetter de fem siste årene. Dette er uverdig.

Kortsiktige innsparinger gir økte kostnader på sikt

Medtek Norge tror kortsiktige innsparinger vil gi økte kostnader på sikt. Ordningen er liten, men den betyr mye for brukerne. Vi deler regjeringens visjon om å bygge pasientens helsetjeneste, men de foreslåtte kuttene drar i motsatt retning.

Ordningen med bleier og ernæringsprodukter på blå resept gir nødvendig frihet for enkeltmennesker til å bruke de produktene som er best for dem. Derfor håper Medtek Norge nå at en samlet helse- og omsorgskomité vil hensynta disse pasientenes spesielle behov og reversere kuttene.

Kronikken har stått i Dagsavisen.

Nøkkelord:, , ,